Irán vyhlásil vojnu USA

30 DECEMBRA 2023

Dershowitz: Irán vyhlásil vojnu Spojeným štátom
Irán už viacero ráz spáchal schválny vojnový čin – (čo je) casus belli (lat. príčina vojny) proti Spojeným štátom. Najnovšie bol zodpovedný za kritické zranenie amerického vojaka. Od útoku Hamasu na Izrael 7. októbra bolo spáchaných podľa rôznych odhadov až 100 útokov podporovaných Iránom na Strednom východe proti základniam, lodiam a personálu slúžiacemu pod vlajkou USA.

Proroctvá posledných čias sa napĺňajú doslova míľovými krokmi, čo naznačuje, ako blízko druhému príchodu Krista na Zem a ustanovenie JEHO Božieho Kráľovstva na Zemi dnes sme. V tejto súvislosti dnes Internetový denník Newsmax (pôvodný článok TU) publikoval článok, v ktorom uvádza:

Irán konal prostredníctvom svojich náhradníkov a zástupcov vrátane Hútíov, irackej milície, Hizballáhu a ďalších.

Podľa vojnových zákonov môže byť vojnový čin spáchaný samotným zodpovedným národom – ktorým je v tomto prípade Irán, alebo náhradníkmi konajúcimi v jeho mene – s jeho súhlasom alebo podporou. Nemožno pochybovať, či už podľa zákona alebo vojenskej reality, že nedávne útoky na amerických vojakov vrátane toho, pri ktorom bol jeden vojak vážne ranený, možno pripísať Iránu.

Spojené štáty to skutočne vyhlásili a reagovali spôsobom, ktorý považujú za primeraný. Kritici Bidenovej administratívy veria, že táto odpoveď bola nedostatočná. Proporcionalita v reakcii na vojenské útoky útokom na armádu útočiaceho národa nevyžaduje proporcionalitu.

Podľa medzinárodného práva, pokiaľ sú útoky zamerané na vojenské ciele, napadnutý národ môže použiť zdrvujúcu a neprimeranú silu, aby odradil alebo potrestal útočiacu armádu. Medzinárodné právo tiež stanovuje, že protiútok nemusí byť nasmerovaný konkrétne na tie vojenské ciele, ktoré boli zapojené do prvého útoku.

Spojené štáty by boli napríklad oprávnené zničiť potenciálny jadrový arzenál Iránu v reakcii na útoky namierené na americké jednotky zo strany iránskych zástupcov. Toto nie je otázkou zákonnosti alebo dokonca morálky.

Irán v podstate vyhlásil vojnu Spojeným štátom a napadnutá krajina môže proti iránskej armáde alebo jej zástupcom reagovať, ako uzná za vhodné.

Toto je čisto otázka stratégie, taktiky a diplomacie. Najdôležitejšie je, že zahŕňa rozhodnutie, či sa má rozšíriť konflikt, ktorý Irán začal proti Spojeným štátom.

Irán už dávno vyhlásil vojnu Izraelu, predovšetkým prostredníctvom svojich náhradníkov.

Pomohol vyzbrojiť Hamas, Hizballáh a Hútíov, ktorí boli všetci zapojení do vojnových akcií proti Izraelu. Izrael je teraz zapojený do úplne oprávnenej totálnej vojny s Hamasom. Izrael sa doteraz rozhodol neútočiť na iránske ciele priamo, ale iba v obmedzenej miere proti členom milícií podporovaných Iránom v Sýrii a Libanone. Zameral sa aj na popredného iránskeho veliteľa.

Izrael by však teraz mal plné právo zničiť iránsky program výroby jadrových zbraní, ktorý je namierený proti národnému štátu židovského národa.

Zo zdrojov blízkych pozorovateľom pre atómovú energiu sa objavili nové správy, že sa Irán teraz opäť posúva smerom k vývoju jadrového arzenálu, pričom v nedávnej minulosti údajne tento proces spomalil. Ak však vezmeme do úvahy nedávne zlyhania izraelskej a americkej rozviedky vedúce k udalostiam 7. októbra, nie je možné pripísať úplnú vierohodnosť takýmto hláseniam.

USA a Izrael musia predpokladať, že ak nebude zastavený, Irán čoskoro – ako skoro vždy závisí na okolnostiach – bude mať jadrový arzenál.

Predstavte si, o koľko nebezpečnejším sa svet stane, ak bude Irán schopný dodávať svojím teroristom, náhradníkom a zástupcom špinavé bomby (nálože konvenčných výbušnín s pridanou časťou rádioaktívneho materiálu, ktorý výbuch rozmetá a vietor a ľudská činnosť roznesie po širšom okolí – pozn. prekl.), taktické zariadenia a iné jadrové zbrane.

Musí byť predpokladané najhoršie, a musia byť podniknuté kroky vedúce k predídeniu kataklyzmických scenárov.

Toto je správny čas podniknúť takéto kroky proti Iránu, pretože iránski vodcovia (mullahs) vyprovokovali „veľkého Satana“ (USA) a „malého Satana“ (Izrael). Oba národy boli ich zamýšľaným cieľom.

Spojené štáty a Izrael sú teraz podľa vojnových zákonov a podľa všetkých rozumných pravidiel morálky plne oprávnené začať plánovať spoločný útok na iránsku jadrovú kapacitu. Obidva národy, a najmä Izrael, majú existenčnú potrebu zabrániť Iránu vo vývoji alebo získaní jadrového arzenálu.

Bolo by oveľa múdrejšie konať skôr, ak je možné, ako Izrael učinil s Irakom, než prineskoro, ako spravili USA so severnou Kóreou.

Konečným cieľom ako americkej, tak izraelskej zahraničnej aj vojenskej politiky by mala byť zmena režimu v Iráne. Iránsky ľud ju chce, svetu by prospela, a USA a Izrael by boli vo väčšom bezpečí, ak by mohla byť dokonaná.

Skúsili sme inú politiku, napríklad vyjednávanie, uzatváranie dohôd, hospodárske sankcie, a iné formy nátlaku. Žiadna nefungovala. Skutočne, neúčinná americká politika iránskych vodcov obohatila a učinila odvážnejšími. Rozumejú a uznávajú len väčšej sile, ktorú máme, ale nepoužívame.

Toto môže byť náš mníchovský moment. Pred 2. svetovou vojnou, západní spojenci, najmä Spojené kráľovstvo a Francúzsko, hľadali cesty, ako vyjednať “mier v našich časoch” s nacistickým Nemeckom v nádeji, že sa podarí vyhnúť sa vojne. Zlyhali, prispejúc tak k smrti desiatok miliónov ľudí…

História sa zjavne opakuje (pozn.HZP) :

Keby západné mocnosti zaútočili na Nemecko skôr, než by sa stalo dostatočne silným na to, aby dobylo takmer celú Európu, bolo by síce na začiatku stratených veľa životov, no nebolo by sa ich nakoniec zachránilo oveľa viac? Nesmieme dovoliť, aby sa tieto historické chyby opakovali, najmä v jadrovom veku. Irán treba zastaviť. A treba ho zastaviť teraz. A zastaviť ho možno len spoločným konaním Spojených štátov a Izraela, ak je to možné. Ak nie, Izrael bude takmer určite musieť konať sám, pretože nemôže tolerovať ani najmenšiu možnosť jadrového Iránu. 7. október poučil Izraelčanov o dôsledkoch nesprávneho odhadu, slabosti a nepripravenosti. Barbarstvo toho dňa bolo len mikrokozmom toho, čomu by mohol Izrael – a v konečnom dôsledku aj Spojené štáty – čeliť, ak by Iránu a jeho zástupcom umožnili získať jadrový arzenál.

Celý článok si môžte prečítať v linku v úvode článku, v jeho pôvodnej, anglickej verzii.
Najnovšie príspevky