Iskry Mojžiša

18 OKTÓBRA 2022
Keď Mojžiš ukončil svoj rozlúčkový prejav, Boh mu dal pokyn, aby vystúpil na horu Nebo. Boh prorocky ukázal Mojžišovi budúcnosť židovského ľudu. Zákon sa potom končí Mojžišovou smrťou a informuje nás, že nikdy nepovstal žiaden iný prorok, s ktorým by Pán rozprával z tváre do tváre.

Dt 34,1: A Mojžiš vystúpil z rovín Moabu na Vrch Nebo na vrchol Pisgah, to jest oproti Jerichu. A Pán mu ukázal celú Krajinu Gil’ad, až po Dan, a všetko, čo sa im stane…

Vízia budúcnosti židovského ľudu, ktorú Boh udelil Mojžišovi, až po víziu konečného, ​​mesiášskeho vykúpenia vrátane, je vhodným záverom Zákona. Zájon bol daný ľudstvu, aby nám umožnil urobiť zo sveta Boží domov. Tento cieľ bude nakoniec dosiahnutý až po príchode konečného vykúpenia Ježišom Kristom.

Učíme sa, že iskra Mojžišovej duše je prítomná vo vodcoch každej generácie, ako aj v každom z nás ako jednotlivcoch. Mojžišove požehnania – ktoré nám poskytujú prostriedky, impulz a víziu pre naplnenie nášho duchovného poslania a Božej vôle s nami, privádzajúc svet k jeho úplnému zavŕšeniu – sú prenášané skrze duchovných vodcov našej generácie a potom aj skrze nás samých, keď sa na Boží Zákon pozeráme ako na nášho sprievodcu pre život naplno, aby sme sa spojili s Bohom a premenili svoj život a náš svet na skutočný Boží domov.

Najnovšie príspevky