Je čas na Starostlivosť o Seba

28 OKTÓBRA 2022
Život môže byť ohromujúci. Kedy si sa naposledy zhlboka nadýchol?

Kedy si naposledy urobil niečo pre seba, čo ti naplnilo pohár?
Keď Boh nariadil Noemu „Poď do Archy“, dal každému z nás dôležitú lekciu o tom, že ponorenie sa do štúdia Biblie je najlepšou formou starostlivosti o seba.

Keď je život príliš náročný na to, aby sme ho zvládli, keď je potopa, kam by sme sa mali uchýliť? Aký je najlepší spôsob, ako sa zachrániť a neutopiť sa?

Je to pravda, prísť do Archy.

Slovo archa v hebrejčine je homonymum, prekladá sa aj ako “slová”. Našou povestnou archou sú slová štúdia Biblie a modlitby.

Slová Písma nie sú len štúdium, nie je to len štipendium, ale je to vlastne starostlivosť o seba. Je to ako kúpele pre dušu.

V časoch ťažkostí sa židovský národ vždy obracal k slovám Zákona a vždy sa im podarilo nájsť útechu a silu.

Božie Slovo je spôsob, akým sa živíme, ako sa dopĺňame a omladzujeme, ako nachádzame nádej a silu napredovať.

Hovorí sa: “Z prázdneho pohára nalievať nemožno.”

Nájdi si preto dnes pár minút na naplnenie svojho pohár a stráv tento víkend biblickým kurzom “Pane, nauč nás modliť sa.”

Najnovšie príspevky