Je zanechať negatívne odkazy online “kosher”?

13 JÚNA 2022

Sme síce zvyknutí na pojem „sloboda prejavu“ ale v skutočnosti je to len chiméra. Rovnako tak sme zvyknutí aj na predstavu, že všetci môžeme hovoriť, čo chceme. Ale ono to tak vôbec nie je. Kritika totiž nepochádza z Boha a je sama v sebe zakázaná.

Z pohľadu Božieho Zákona sme plne zodpovední za to, čo hovoríme, aj píšeme, a zákony zlej náklonnosti, zákaz znevažovania alebo ohovárania iného, sa vzťahujú aj na zanechanie recenzie, či odkazu na webe a soc.médiách.

Vo všeobecnosti, aj keď to, čo hovoríme, je pravda, ak to môže poškodiť niečiu povesť alebo spôsobiť finančnú ujmu, môže to byť potenciálne problematické, aj keď nemáme žiadne negatívne úmysly – t.j.aj keď si ich neuvedomujeme.

Sú však chvíle, kedy nielenže môžeme zanechať negatívnu recenziu, ale je našou povinnosťou tak urobiť.

Nasledujúce pokyny nám pomôžu zorientovať sa v tom, kedy je vhodné zanechať negatívny odkaz, či recenziu.

  1. Skontroluj si svoju motiváciu a myšlienky: Prečo chceš zanechať túto recenziu, alebo odkaz? Je spôsob ako si ju napísal správny a relevantný? Je to skutočne preto, aby si pomohol ostatným vyhnúť sa rovnakej nástrahe alebo aby si povzbudili podnik, aby sa zlepšil, alebo chceš všetkým predvoesť svoju zlobu hnev? Ak je motiváciou dlhotrvajúca zášť – aj keď to, čo je uverejnené, je pravda – alebo túžba zosmiešniť previnilca, či manipulovať iného a donútiť ho vyjsť ti v ústrety bez toho, aby si musel ty priamo požiadať o pomoc, nič neposielaj. Inak si sám ublížiš a pôsobíš veľa zla.
  2. Toto platí v prvom rade o modlitbe, Evanjeliu Vykúpenia a učení Božieho Slova. Aj tu je zakázané hovoriť bez uváženia, bez prípravy duše, veľa, zbytočne, pokrytecky, chladne, bez lásky k Bohu AJ blížnemu, bez úmyslu SPLNIŤ Božiu vôľu, bez záujmu o Boha a blížneho, alebo snahy pomôcť slabšiemu. A zakázané je aj oslovovať ňou iného ako Boha čoby Jediného. A platí to tak o modlitbe človeka ústami, ako aj o publikáciách a výuke Kristových doktrín.
  3. Kontroluj svoju reakciu na webe a soc.médiách pred jej odoslaním. Aj nezmyselné odkazy a hlúpe, manipulatívne reakcie sú pohoršujúce správanie a máme sa im vyhýbať. Preto svoj odkaz pred odoslaním skontroluj, najlepšie Desatorom.
  4. Musí to byť pravda: Musíme si byť istí, že informácie, ktoré máme, sú fakticky správne. Navyše to nemôže byť informácia z druhej ruky.
  5. Musí to byť v prospech všetkých: Cieľom zverejnenia previnenia musí byť legitímny prospech, ako napríklad varovanie ostatných, aby boli chránení pred poškodením.
  6. Musí byť relevantný a objektívny: Relevantné fakty môžeme napísať len objektívne; akékoľvek zveličovanie porušuje zákaz klamstva. Takže napríklad tvrdenie, že reštaurácia, či hotel je drahý (aj keď je drahší ako iné v danej oblasti) alebo že jedlo nie je chutné, sú subjektívne úsudky a sú zakázané. To isté sa týka aj nerozumných názorov na sväté Božie Slovo a Jeho prikázania a učenie a aj Jeho posla.
  7. Najprv konfrontuj predajcu, či blížneho: Ak existuje možnosť, že predajca napraví situáciu bez toho, aby sme museli zverejňovať negatívne informácie, sme povinní najskôr vyskúšať túto cestu. Napríklad mnohí online predajcovia, keď sú upozornení na možné negatívne hodnotenie, sú viac než ochotní problém napraviť. Ak sa jedná o nesúhlas s názorom na vec, či tému, najprv konfrontuj svoje vlastné svedomie.
  8. Úžitok prevažuje nad stratou: Potenciálne škody, ktorým sa vyhýbame, sú väčšie ako potenciálne škody pre páchateľa. Napríklad zanechanie recenzie s jednou hviezdičkou, v ktorej sa uvádza, že určité zariadenie pravidelne zabúda priniesť napr. obrúsky s vašou objednávkou, ich môže viesť k vyriešeniu problému, ale môže to tiež odstrašiť mnohých potenciálnych zákazníkov, ktorí by inak boli spokojní, a spôsobiť tak väčšiu neoprávnenú stratu reštaurácie.
  9. Žiadne iné východisko: Nesmú existovať žiadne iné prostriedky, ktorými možno dosiahnuť požadovaný účinok. Ak existuje spôsob, ako dosiahnuť to, čo potrebujeme, bez toho, aby sme hovorili negatívne veci (alebo tak, že by ste to obmedzili na minimum a stále mali požadovaný výsledok), musíme to urobiť.

Kde zanechať recenziu, alebo odkaz

Jedným z kritérií na zanechanie recenzie napr.na tovar, alebo reakciu na tému, či problém je, že musí byť prospešná. Zákony negatívnej reči sa vzťahujú na toho, kto hovorí alebo zanecháva odkaz, ako aj na toho, kto správu dostane. Vzhľadom na to by sme mali odkazy na webe ponechať iba na mieste, ktoré by skutočne zabránilo tomu, aby sme sa stali obeťou (napríklad na stránke produktu). Problémom môže byť napríklad uverejnenie negatívneho odkazu na sociálnych médiách, o ktorej vieme, že nie je relevantná pre väčšinu tých, ktorí ju čítajú.

Múdrosť múdrych nám hovorí, že mnohí zo židovských vyhnancov, vrátane tohto súčasného vyhnanstva po zničení Druhého jeruzalemského chrámu, zahynulo pre negatívne reči. Preto sa správajme ako múdri. Vďaka mimoriadnej opatrnosti v reči (a písaní) o druhých a zvlášť o Bohu, Jeho Slove a Rodine, máme schopnosť to napraviť a dosiahnuť konečné Vykúpenie. Nech sa tak stane rýchlo v našich dňoch!

Najnovšie príspevky