Jednota v Spoločenstve

31 DECEMBRA 2023
Jakub zakončil svoje požehnanie svojim deťom tým, že ich všetkým požehnal všetkými vlastnosťami, ktoré sú jedinečné pre každého jednotlivo.

Gn 49,28: Jakub im dal všetky požehnania, ktoré dal každému zvlášť.

Hoci každý z nás má svoje jedinečné úlohy v našom Božom poslaní urobiť z tohto sveta Boží domov, všetci sme do určitej miery zapojení aj do úloh, ktoré zohrávajú iní. Existujú tri čoraz efektívnejšie spôsoby, ako to dosiahnuť:

Všetci sa sústreďujeme výlučne na svoje osobné úlohy, ale keďže pracujeme na dosiahnutí rovnakého cieľa, všetci sa podieľame na výsledkoch našich osobitných úspechov.

Navzájom sa pozývame a povzbudzujeme, zúčastniť sa príležitostne na osobnej činnosti, na ktorú kladieme dôraz.

Keď sa pravidelne venujeme iným úlohám, než kde vyniká naša silná stránka, ponoríme sa do nich rovnako naplno, ako keď sa venujeme svojej osobnej úlohe.

Účasť na vzájomnom úsilí podporuje jednotu Veriacich, vďaka čomu sme hodní Božích požehnaní, vrátane – a najmä – najvyššieho požehnania, ultimátneho mesiášskeho vykúpenia.

Najnovšie príspevky