Jednota v Spoločenstve

11 JANUÁRA 2023
Jakub zakončil svoje požehnanie svojim deťom tým, že ich všetkým požehnal všetkými vlastnosťami, ktoré sú jedinečné pre každého jednotlivo.

Gn 49:28: Jakub im dal všetky požehnania, ktoré dal každému jednotlivo. 

Hoci každý z nás má svoju jedinečnú úlohu v našom Božom poslaní urobiť z tohto sveta Boží domov, všetci sme do určitej miery zapojení aj do úloh, ktoré zohrávajú iní. Existujú tri čoraz efektívnejšie spôsoby, ako to dosiahnuť:

Všetci sa sústreďujeme výlučne na svoje osobné úlohy, ale keďže pracujeme na dosiahnutí rovnakého cieľa, všetci máme podiel aj na výsledkoch našich samostatných úspechov.

Navzájom sa pozývame a povzbudzujeme, aby sa príležitostne zúčastnili na osobnej činnosti, na ktorú kladieme dôraz.

Keď sa pravidelne venujeme iným úlohám, než je naša silná stránka, ponoríme sa do nich rovnako naplno, ako keď sa venujeme svojim osobným úlohám.

Účasť na vzájomnom úsilí podporuje jednotu Kresťanov, vďaka čomu sme hodní Božích požehnaní, vrátane – a najmä – najvyššieho požehnania, vykúpenia Mesiášom.

Najnovšie príspevky