Jetro

22 JANUÁRA 2022
Na svojej ceste temnotou nájdeš múdrosť, ktorú by svetlo nikdy nedokázalo povedať.

Mojžišov svokor Jetro bol prieskumník, cestovateľ skrz hviezdy, ktoré vládnu temnote.

Jetro objavil význam každého božstva každého panteónu bohov, síl, ktoré ovládali, energie, ktoré je potrebné využiť ich uctievaním, miesto, ktoré každé zaujímalo v boji prírody a bytosti o moc.

Až kým neprišiel na miesto, odkiaľ sa mohol obzrieť a povedať: „Ich sila je ilúzia. Nie sú ničím iným ako kanálmi, prostriedkami dokonalého, transcendentného Jedného, Toho, ktorý preniká vesmír.“

Potom videl zázraky vykonané pre židovský národ, zázraky, ktoré zapájali všetky sily prírody do súzvuku, ktoré spájali nebo a zem v jedno.

Jetro vedel, že dospel k pravde. Prišlo s ním tajomstvo každej falošnej sily, múdrosť, ktorá sa vynára z temnoty.

A teraz mohol Zákon vstúpiť do sveta.

Zistil, že tma nás môže naučiť o svetle viac, ako by svetlo kedy mohlo povedať.

Najnovšie príspevky