Každá cesta vedie domov

15 SEPTEMBRA 2022
Život nemá márne cesty. Len kratšie cesty a dlhšie cesty. Dlhšie cesty vedú na najvyššie miesta.

Je návrat prekliatím, alebo požehnaním?

Dt 28:68: A Pán ťa opäť privedie do Mitzrayima na lodiach, cestou, ktorou som ti hovoril: Už ju viac neuvidíš; a tam budete predaní svojim nepriateľom za otrokov a otrokyne, a nikto si vás nekúpi. 

V Božom Zákone sú kliatby, aj požehnania. Tie najväčšie, v oboch prípadoch, sú tie skryté. V tomto svete neexistujú kratšie a dlhé cesty. A dlhé trasy vedú na najvyššie miesta. Ale ako zjavuje verš, v živote existujú aj nezvratné chyby.

A keď ťa „Pán opäť privedie do Egypta na lodiach“ – t.j. keď zvrátiš všetko dobré, čo pre teba Boh urobil, a predáš sa otroctvu tohto sveta, čo s tebou bude? Nakoniec zistíš, že tam nepatríš, ale ako predpovedal Boh, „nikto si ťa nekúpi“. Žiadne ďalšie vykúpenie sa už nestane.

Môžu ti dať peniaze, môžu ti dať všetku slávu a potešenie tohto sveta. Ale v tomto svete nie je žiadna osoba ani vec, ktorá by mohla vykúpiť tvoju dušu. Tá už patrí Jedinému Bohu. On už za ňu zaplatil. Ak ju predáš inému, predávaš, čo nie je tvoje ako únosca a zlodej.

A ak nakoniec prijmeš všetko, čo si z toho vzdialeného miesta získal, vrátiš sa. Ale dávaj pozor kam! Pretože zmyslom všetkých nesprávnych vybočení v tomto svete je návrat k Najvyššiemu Bohu v pokání. Len On je Cesta a zmysel života. Ak sa nevrátiš k Nemu, už sa nevrátiš.

Všetko to začína a končí  „návratom”: buď sa k Bohu vrátiš v pokání a tvoja duša sa po určenom čase vráti k Bohu do Večnosti, alebo Pán teba vráti do egypta, odkiaľ už nikdy nevyjdeš. Jozefa si v egypte kúpil Poti-Phera a nakoniec sa vrátil domov. Ale teba si po návrate do egypta už nekúpi nik. Uvažuj, čo ti hovorím.

Dbaj, aby si sa vrátil v pokání a aby to nebolo neskoro, lebo ČAS KONCA je TERAZ.

Najnovšie príspevky