Keď Príde Mesiáš

24 SEPTEMBRA 2023
Boh potom povedal Mojžišovi, aby informoval Jeho ľud, že pohania ich nakoniec ocenia a budú ich chváliť za to, že zostali verní svojej zmluve s Bohom.

Dt 32:43: Plesajte, Národy, s Jeho ľudom…!

Keď dôjde k ultimátnemu vykúpeniu, pravda sa už nebude tak ľahko zamieňať s klamstvom. Celému svetu bude jasné, prečo si Boh vyvolil Židov za svoj ľud. Naša úloha ako kňazov a učiteľov ľudstva bude konečne všeobecne uznaná a naše vykupiteľské príspevky ľudskej civilizácii budú plne ocenené. Zvyšky národov sveta potom urobia všetko, čo je v ich silách, aby pomohli Židom v ich Božskom poslaní priviesť svet k jeho plnému potenciálu.

Výchova sveta, aby si vážil nielen Boha, ale aj Boží ľud, je preto neoddeliteľnou súčasťou prípravy sveta na jeho ultimátne vykúpenie a jeho urýchlenia.

Najnovšie príspevky