Knihy

U nás nájdete, čo inde nemajú.

Ponúkame pôvodné, originálne, neopakovateľné Božie Slovo, overené skúsenosťou života – skutočné učebnice praktickej aplikácie Božieho Slova v živote vo svetle viery. Unikátne biblické vzdelanie aj pre toho najnáročnejšieho veriaceho, či biblo-mila.

Obsahom našich kníh je čiste biblická náuka vedúca do praktického použitia poznania a zjavenia Božieho Slova v konkrétnych, životných situáciách.

Naše knihy sú diamanty nájdené v hĺbke Božieho Slova, ktoré má moc spasiť duše (viď 1Tim 4:16). Nečakaj žiadnu beletriu, teológiu, ani romantické príbehy, či psychologické rozpravy. Rada všetkým:

Dvakrát meraj a raz rež, lebo knihy nie je možné po zakúpení vrátiť.

Lebo: Nielen z chleba je živý človek, ale z každého Slova, ktoré vychádza z Božích úst.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

PREDOBJEDNÁVKY sú nezáväzné a je možné ich meniť, či zrušiť kedykoľvek a bez problému.

ZÁVÄZNÉ OBJEDNÁVKY budú spracované ako všade inde – až po zaplatení tovaru. Dôvodom je požiadavka tlačiarní platiť vopred.
To znamená, že neuhradený materiál nepovažujeme za záväzne objednaný a takúto objednávku do tlače neposielame.

PRIPRAVUJEME

  • NOVÁ ZMLUVA A ŽALMY … pôvodný, needitovaný preklad kníh Svätého Písma
  • PERLIČKY … Duchovné vitamíny a minerály pre kráľovské duše
  • KRÁĽOVSKÝ ZÁKON SLOBODY … pôvodná verzia desiatich Božích prikázaní s detailným vysvetlením
  • DESAŤ EGYPTSKÝCH RÁN … proroctvá posledných čias v príbehu o pokorení Egypta
  • DVE DOKTRÍNY … biblické učenie 6. doktríny Ježiša Krista o Vzkriesení Mŕtvych a Jeho 7. doktríny: učenia o Poslednom Súde.
  • POKÁNIE … a čo všetko o ňom ešte nevieš a pre život skutočnej slobody nevyhnutne potrebuješ
  • NEZVYČAJNÝ KATALÓG … biblické učenie pre službu oslobodenia od démonov
  • a určite mnoho ďalších, špecificky zameraných na výuku Svätého Písma a jej praktického použitia v konkrétnych životných situáciách.