Knihy

DANIEL

Tento needitovaný preklad pôvodných textov Autorizovanej Biblie Kráľa Jakuba obsahuje okrem prekladu pôvodného textu aj vysvetlivky k veršom, ktoré čitateľovi umožnia poznať ďalšie pasáže Biblie, ktoré s jednotlivými prorockými výrokmi súvisia. Takto je veriacemu umožnené efektívne a plné pochopenie obsahu spisov tohto nepopierateľne úžasného Proroka, ktorého spisy môžeš podrobne študovať v kurze Kniha Proroka Daniela.

Objednávku knihy a prípadne ďalšie otázky zašli emailom.

Cena: 17,00 eur (vrátane poštovného a balného).

AUTORITA v MODLITBE

Chceš sa modliť tak, aby si vždy dosiahol vyslyšanie a videl Pána konať? Už ťa unavujú modlitby bez akýchkoľvek výsledkov? Chceš naozaj poznať pravdu o moci autority, ktorú nám Ježiš dal? V tom prípade Ti ponúkame novinku: originálnu príručku modlitby v autorite, od svetovo najznámejšieho a najskúsenejšieho autora kníh o modlitbe príhovoru, Dutcha Sheetsa. Kniha obsahuje neodmysliteľné biblické učenie ohľadom autority v modlitbe, ako aj praktické ukážky jej použitia v konkrétnych modlitbách a situáciách, čím je viac než vhodná pre všetkých, skutočne veriacich kresťanov. Ježiš je ten istý včera, dnes a naveky. Ale nenechal nás tu na zemi ani osamote, ani bez pomoci, ani bezmocných. Tú máme v autorite v Jeho mene, ktorú nám dal. O tom, ako ju používať efektívne sa dočítaš v knihe. Objednať si ju je možné emailom.

Cena: 17,00 eur (vrátane poštovného a balného). Distribúcia je doporučenou poštou.

PRIPRAVUJEME:

  • KRÁĽOVSKÝ ZÁKON SLOBODY … pôvodná verzia desiatich Božích prikázaní s vysvetlením.
  • DESAŤ EGYPTSKÝCH RÁN … proroctvá posledných čias v príbehu o pokorení Egypta.
  • ŽALMY … preklad pôvodnej verzie knihy žalmov s vysvetlivkami.
  • ZJAVENIE… preklad pôvodnej verzie spisov Apoštola Jána.
  • PÔST … a všetko, čo sa do rovnomenného kurzu už nezmestilo.
  • POKÁNIE … a čo všetko o ňom ešte nevieš a pre život skutočnej slobody potrebuješ.