Knižnica

Ako už študenti HZP zistili, výukovým materiálom takmer všetkých našich kurzov nie sú len

  • poznámky vo forme PDF na stiahnutie a
  • online kvízy

Okrem nich ponúkame záujemcom o štúdium Biblie aj pôvodné preklady Svätých kníh Písma a obsah konkrétnych Biblických príbehov v sekcii

KNIHY

a obrazovú výuku Božieho Slova pre rodičov a učiteľov Písma, s názvom

PREZENTÁCIE

Týmto spôsobom pomáhame rodičom, deťom, aj zodpovedným za výuku viery, ktorí z úcty k Bohu plnia Boží príkaz učiť seba aj svoje potomstvo Božiemu Slovu a prikázaniam, pripomínať im prorocké pasáže Písma a rásť v osobnom vzťahu s Bohom do plnej zrelosti v Kristovi.