Knižnica

Ako už študenti HZP zistili, výukovým materiálom takmer všetkých našich kurzov nie sú len

  • poznámky vo forme PDF na stiahnutie a
  • online kvízy a

KNIHY

PRIPRAVUJEME:

  • ŽALMY a NOVÝ ZÁKON … needitovaný preklad pôvodnej verzie týchto kníh Svätého Písma
  • KRÁĽOVSKÝ ZÁKON SLOBODY … pôvodná verzia desiatich Božích prikázaní s vysvetlením.
  • DESAŤ EGYPTSKÝCH RÁN … proroctvá posledných čias v príbehu o pokorení Egypta.
  • ŽALMY … preklad pôvodnej verzie knihy žalmov s vysvetlivkami.
  • ZJAVENIE… preklad pôvodnej verzie spisov Apoštola Jána.
  • PÔST … a všetko, čo sa do rovnomenného kurzu už nezmestilo.
  • POKÁNIE … a čo všetko o ňom ešte nevieš a pre život skutočnej slobody potrebuješ.