Knižnica

Ako už študenti HZP zistili, výukovým materiálom takmer všetkých našich kurzov nie sú len poznámky a kvízy na zopakovanie Pánovho učenia. Okrem tohto študijného materiálu ponúkame študentom HZP aj ďalšie pomôcky ako sú naše malé publikácie.

DANIEL

Tento needitovaný preklad pôvodných textov Autorizovanej Biblie Kráľa Jakuba obsahuje okrem prekladu pôvodného textu aj vysvetlivky k veršom, ktoré čitateľovi umožnia poznať ďalšie pasáže Biblie, ktoré s jednotlivými prorockými výrokmi súvisia. Takto je veriacemu umožnené efektívne a plné pochopenie obsahu spisov tohto nepopierateľne úžasného Proroka, ktorého spisy môžeš podrobne študovať v kurze Kniha Proroka Daniela.

Objednávku knihy a prípadne ďalšie otázky zašli emailom.

Cena: 17,00 eur (vrátane poštovného a balného).

Distribúcia na Slovensku bude prebiehať doporučenou poštou do 3 týždňov, t.j.v druhej polovici Mája. Ďakujeme za pochopenie. Ak sa nevieš dočkať, môžeme ju zaslať ihneď zo zahraničia.

AUTORITA v MODLITBE

Chceš sa modliť tak, aby si vždy dosiahol vyslyšanie a videl Pána konať? Už ťa unavujú modlitby bez akýchkoľvek výsledkov? Chceš naozaj poznať pravdu o moci autority, ktorú nám Ježiš dal? V tom prípade Ti ponúkame novinku: originálnu príručku modlitby v autorite, od svetovo najznámejšieho a najskúsenejšieho autora kníh o modlitbe príhovoru, Dutcha Sheetsa. Kniha obsahuje neodmysliteľné biblické učenie ohľadom autority v modlitbe, ako aj praktické ukážky jej použitia v konkrétnych modlitbách a situáciách, čím je viac než vhodná pre všetkých, skutočne veriacich kresťanov. Ježiš je ten istý včera, dnes a naveky. Ale nenechal nás tu na zemi ani osamote, ani bez pomoci, ani bezmocných. Tú máme v autorite v Jeho mene, ktorú nám dal. O tom, ako ju používať efektívne sa dočítaš v knihe. Objednať si ju je možné emailom.

Cena: 17,00 eur (vrátane poštovného a balného). Distribúcia je doporučenou poštou.

PRIPRAVUJEME:

  • KRÁĽOVSKÝ ZÁKON SLOBODY … pôvodná verzia desiatich Božích prikázaní s vysvetlením.
  • DESAŤ EGYPTSKÝCH RÁN … proroctvá posledných čias v príbehu o pokorení Egypta.
  • ŽALMY … preklad pôvodnej verzie knihy žalmov s vysvetlivkami.
  • ZJAVENIE… preklad pôvodnej verzie spisov Apoštola Jána.
  • PÔST … a všetko, čo sa do rovnomenného kurzu už nezmestilo.
  • POKÁNIE … a čo všetko o ňom ešte nevieš a pre život skutočnej slobody potrebuješ.