Koho Milovať

9 MÁJA 2022
Boh informoval Mojžiša o nápravných trestoch za angažovanosť do vzťahov, ktoré boli zakázané. Po uzavretí týchto zákonov Boh vyhlásil, že židovský národ ich musí dodržiavať, a pamätať na Toho, kto ich uložil. Boh to povedal takto: „Ja som Pán, váš Boh“.

Lv 20,24: Ja som Pán, váš Boh, ktorý som vás oddelil od národov [tým, že som ti dal Moje zákony].

Pocity lásky k inej osobe môžu byť veľmi silné. V skutočnosti také silné, že by nás mohli prinútiť uvažovať o vzpieraní sa zákazom Zákona alebo dokonca o úplnom opustení Boha, ak sa pripútame k niekomu, kto je nám zakázaný. Boh nám preto pripomína, že On, Stvoriteľ sveta a prameň lásky, vydal tieto zákazy, takže z ich porušovania by sme nemali očakávať žiadny pozitívny výsledok. A na našom ľudskom pohľade na ne vôbec nezáleží. Ak by sme sa pýtali, prečo nám Boh dal schopnosť pripútať sa k inému človeku tak silno, že by nás to mohlo prinútiť sa Mu vzoprieť, odpoveď znie: aby nás úmerne odmenil za prekonanie tohto pokušenia; môžeme si byť istí, že sa na Boha môžeme spoľahnúť, že nás bohato odmení, keď sa podriadime Jeho vôli.

Najnovšie príspevky