Konštruktívna Demolácia

11 AUGUSTA 2022
Celá Biblia je Boh zdieľajúci s nami, v rámci parametrov nášho sveta, tajomstvá svojho vlastného bytia.

V tomto vesmíre je deštrukcia rodiskom veľkosti.

V Božom Slove odzrkadľujeme na zemi to, čo Boh vykonáva na každej rovine existencie.

A Biblia zakazuje premiestniť čo i len jeden kameň Svätého Chrámu.

Ak áno, ako je možné, že Boh priviedol celú štruktúru do trosiek? Bolo by určite absurdné si predstaviť, že Asýrčania alebo Rimania mali moc podpáliť Boží dom.

Musí to byť tak, že to nebol akt ničenia. Bola to skôr počiatočná fáza oveľa väčšej stavby, ktorá bude večne nezničiteľná. Bol to počiatok Duchovné ho Chrámu, ktorý mal prísť.

Aby sa tak stalo, musel byť chrám dočasne ukrytý a Boží ľudia museli byť rozptýlení do najvzdialenejších končín ľudského obydlia.

Len tam nájdeme nezničiteľné materiály pre Chrám, na potulkách nášho vyhnanstva čo najďalej od posvätného priestoru Jeruzalema a Izraela.

Pretože pokiaľ je v tomto svete nejaké miesto, ktoré sa považuje za ríšu mimo svätosti, zostáva tu miesto pre zničenie Božieho chrámu.

Ale v našom vyhnanstve sa stretávame tvárou v tvár so všetkým, čo sa považuje za cudzie voči Bohu. Uchopíme jeho opraty, vytiahneme jeho jed a nasmerujeme jeho silu.

Tento tretí a konečný Chrám potom bude postavený z vonkajšku obráteného dovnútra, z temnoty naučenej svietiť, z blížneho, obráteného k Jedinému Bohu, z najzlovestnejšieho nepriateľa na verného spojenca.

Vo vesmíre nezostane žiadna opozícia. A tak to bude trvať navždy.

V skutočnosti nikdy nedošlo k žiadnej deštrukcii. Bola tu len prestavba, rast a večná, hlboká láska.

Najnovšie príspevky