Kresťan a narodeniny

13 FEBRUÁRA 2023
Mnohí Kresťania váhajú, či narodeniny oslavovať, alebo nie. Aby človek nezhrešil ani v tejto veci — ako napr. Herodes — je načim sa nad oslavou narodenín zamyslieť z pohľadu Biblie.

Už aj teba niekedy napadlo: Prečo sa oslavujú narodeniny?

Prečo by Kresťan — a Kresťanom ako vieme nie je každý — mal, či môže oslavovať narodeniny? Nuž preto, že deň, keď si sa narodil, je dňom, keď Boh povedal:

Ty si potrebný v Mojom svete; Si pre Mňa dôležitý! Tvoj talent a schopnosti sú nevyhnutné na to, aby si napravil svoj špecifický kút sveta, kam ťa posielam.

Avšak zároveň sa musíme zamyslieť a uvažovať aj nad týmto:

Čo som dosiahol tým, že som tu? Zmenil sa svet kvôli mne k lepšiemu? Mal som nejaký vplyv na ostatných? Čo ešte môžem urobiť?

Možno sú teraz mnohí zaskočení vediac, že ja narodeniny neoslavujem. To ale neznamená, že je tu zákaz oslavovať narodeniny. Nie je. Sme slobodní. Rozdiel je však v tom, Čo či Koho nimi vlastne oslavuješ a v spôsobe AKO. Veď aj Apoštol Pavol hovorí:

Rim 14:5-7: Niekto považuje jeden deň za dôležitejší než iný; iný človek považuje všetky dni za rovnaké; len nech je každý úplne presvedčený vo vlastnej mysli. Ten, kto zachováva názor na deň, zachováva ho kvôli Pánovi; A ten, kto je, robí tak kvôli Pánovi, veď má vo zvyku žehnať za to Bohu. A kto neje, neje kvôli Pánovi a vzdáva vďaky Bohu. Nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera.

To znamená, že ak niekto zachováva svoj deň narodenia, nech to robí na slávu Boha, nie svoju vlastnú. A kto nezachováva, toho netreba mať za “čudáka”, ani “vadného”, lebo on tak robí pre Pána a ďakuje za to Bohu.

Z rovnakého dôvodu osobne žiadne narodeniny neoslavujem, lebo ja už dôvod môjho stvorenia, aj službu pre Krista poznám a zachovávam práve na tom mieste, kam ma poslal Pán sám.

A preto, Brat, Sestra, ak si sa rozhodol oslavovať narodeniny, si slobodný, môžeš tak urobiť.

Len tak nerob v v žiadostivosti a modloslužbe tela, ale v dokonalosti, ktorú prikazuje Boh sám.

Najnovšie príspevky