Krízový režim

20 DECEMBRA 2023
Keď Júda počul, že Jozef má v úmysle ponechať si Benjamina ako svojho otroka, vykročil vpred, aby sa s Jozefom pohádal.

Hoci hovoril s úctou, povedal Jozefovi, že nebude tolerovať túto nespravodlivosť voči svojmu bratovi – ako aj jeho otcovi Jakubovi, ktorý neprežije stratu jediného zostávajúceho syna svojej manželky Ráchel.

Gn 44,18: Potom pristúpil Júda k Jozefovi.

Júda sa nezdráhal hovoriť s Jozefom tvrdo; navyše svoje odvolanie aj začal tvrdo. Vedel, že keď je v stávke život iného, nesmieme byť diplomatickí; naši poslucháči musia cítiť, že nám neide o postranné úmysly, ako sú politické alebo finančné záujmy. Keď je jasné, že príčina, pre ktorú bojujeme, zasahuje do jadra našej bytosti, vyvolá to čestnú a súcitnú odpoveď.

Dnešným „benjamínom“, našim veriacim deťom, hrozí iný druh „Egypta“ – asimilácia. Aby sme zachránili týchto benjamínkov, nemôžeme čakať, kým niekto vymenuje výbory, ktoré vykonajú zdĺhavý výskum a potom sa dohodnú, čo by sa malo urobiť a koľko to bude stáť atď. Keď sú v stávke životy, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ich zachránili. Okamžite.

Júdovo úsilie sa ukázalo ako neočakávane plodné: jeho predpokladaný nepriateľ sa ukázal byť jeho najväčším spojencom a dokonca aj samotný faraón poskytol najväčšie možné prostriedky na zabezpečenie nekompromisnej kontinuity tradícií Veriacich. Tak to bude, keď budeme nasledovať príklad Júdu a nezištne a energicky sa namáhať v prospech našich detí.

Najnovšie príspevky