Láska a Cesta

6 MÁJA 2024
Správaj sa k ľuďom ako ku šperkom a budú žiariť.

Buď učeníkom Árona. Miluj pokoj.

Usiluj sa o pokoj.

Rim 12:18: Ak je to možné a nakoľko to závisí od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. 

Miluj všetkých, ktorých Boh stvoril, a pritiahni ich k Ceste.

Bez lásky nie je možné pritiahuť blížnych k Bohu a Ceste.

Ale prečo musí existovať priebeh konania lásky?

Prečo nemôžeme milovať pre lásku?

Odpoveď je, že sme volaní milovať pravú podstatu každej ľudskej bytosti, a tou je Boží Duch v nich.

Keď miluješ ľudí týmto spôsobom, roznecuješ túto Lásku vo svojom vnútri.

Ako božské hľadá božské, tak budú ako samozrejmosť priťahovaní k Bohu a Jeho Ceste.

Najnovšie príspevky