Láska a Zákon

14 MÁJA 2022
Zaobchádzaj s ľudskou bytosťou ako s božským drahokamom a drahokam vnútri začne žiariť.

Jeden fantastický židovský Starší raz napísal: „Miluj pokoj. Usiluj sa o pokoj. Miluj každého človeka, ktorého Boh stvoril a pritiahni ho k Božiemu Zákonu.”

Čoby Starší Izraela, hovorí o ľuďoch, ktorí sú tak vzdialení od Boha a Jeho služby, že ich jedinou vlastnosťou hodnou vykúpenia je, že sú Božím stvorením. A hovorí nám, že takýchto ľudí musíme pritiahnuť hrubými povrazmi lásky. Možno, len možno, ich priblížime k Zákonu a Bohu. A ak nie – stále sme nestratili prikázanie lásky.

Prečo nám káže ich milovať?

Prečo nemôžeme milovať svojich blížnych jednoducho preto, že všetci boli stvorení so zámerom Boha, vloženým do ich vnútra?

Daj im svoju lásku, pozornosť a láskavosť v každom smere – vrátane učenia Zákona.

Zdá sa, že nám hovorí, že musíme milovať iba preto, aby sme týchto ľudí pritiahli k Bohu a Zákonu!

V skutočnosti nám však hovorí, že naša láska nesmie byť podmienená ich láskou k Zákonu, nie prechodnými vlastnosťami, ale esenciou, tou božskou iskrou v ich vnútri. Až keď milujeme ľudí pre tú božskú iskru v nich, prebudíme ju z jej hlbokého spánku v nich. Je samozrejmé, že sú priťahovaní k Bohu a Zákonu z miesta hlboko v nich. Či to dodržia, je len na nich. Ale tvojou láskou sa prebúdza iskra.

Tento múdry muž teda hovorí to isté, čo nás učí Ježiš: „Miluj ich, t.j.prejav im svoju lásku – len preto, že v sebe majú svätú iskru, – s nulovými očakávaniami, bezpodmienečne. Keď sa to stane týmto (Božím) spôsobom, tá svätá iskra ich pritiahne k Božiemu Zákonu.“

Najnovšie príspevky