Láska k Pravde

2 AUGUSTA 2020
Nenávidia kárateľa nespravodlivosti v bráne a hnusí sa im ten, kto hovorí priamo. (Am 5,10)

Ak niekto koná pravdivo a poctivo, ľudia ho začnú prenasledovať (viď Zjv 1,9). Je smutné, že sa to môže stať a aj sa deje, dokonca aj priamo v Cirkvi.

Prorok Amos potvrdzuje, že prvá vec, ktorá nastane, ak skutočne žijeme transformáciu z telesného človeka na duchovného, rozumej ak sme naozaj znovuzrodení, t.j. ak sme sa naozaj stretli s Bohom – je to, že sa obrátime k Božej pravde. Náš postoj k Božej pravde sa zmení. Žalmista to hovorí takto: „Ó, ako milujem Tvoj Zákon!“ (Ž 119,97) Bol do Božieho Zákona zamilovaný. Pre žalmistu bolo až také dobré a vzácne pozerať sa do Božieho Slova. Ak niekto niečo miluje, čo chce a bude s objektom svojej lásky robiť? Hovoriť o ňom! Zdieľa ho s ostatnými ľuďmi. A to je presne to, čo sa stane a deje so znovuzrodeným Bratom, či Sestrou. Dokonca aj znovuzrodenie človeka je možné vidieť a pozorovať aj podľa lásky človeka k Božiemu Slovu, pretože „z hojnosti srdca hovoria ústa“. 1

Prorok Amos uvádza tieto pravdy stručne, ale jednoznačne. Všetko, čo máme urobiť, aby sme to pochopili správne, t.j. vo svetle Božej vôle, je čítať to, čo prorok hovorí, odzadu. Lebo pravdou je, že ak skutočne hľadáme Boha, budeme milovať Jeho Slovo. Budeme doslova visieť na všetkom, čo vychádza z Jeho úst – pretože to uvidíme také, aké to je. Najcennejšou vecou, ​​ktorú človek vôbec kedy môže vlastniť, je Božie Slovo v srdci (viď Jn 14,20; Zjv 19,13).

U ľudí, o ktorých hovorí prorok Amos, boli nájdené všetky dôkazy o odmietnutí nechať sa viesť vo svojom živote Pravdou (Kristom).

Ty túto fatálnu chybu nesprav.

Najnovšie príspevky