Lekcia Manny

28 JANUÁRA 2024
Ľudia, vedení Božím oblačným stĺpom, pokračovali na ceste k hore Sinaj. V 15. dni druhého mesiaca došiel Židom maces. Boh ich potom začal kŕmiť mannou, druhom chleba, ktorý každé ráno zostupoval z neba.

Ex 16,4: Potom povedal Pán Mojžišovi: Hľa, tu som, dám na teba dážď chleba z neba; a ľudia vyjdú a budú zbierať určitú dennú zásobu, aby som ich vyskúšal, či budú kráčať v mojom učení, alebo nie.

Aj keď veríme, že všetko je v rukách Boha, stále máme tendenciu si myslieť, že pri zabezpečovaní našej fyzickej obživy zohráva úlohu aj a primárne naše vlastné úsilie. Lenže manna nebola získaná ľudským úsilím, a tak neponecháva žiaden priestor pre takéto mylné predstavy a názory.

Napriek tomu Boh nedovolil ľuďom nazbierať naraz viac ako jeden deň manny, pretože kedykoľvek by bola špajza plná, ľudia by sa necítili závislí od Boha.

Na druhej strane, Boh od ľudí vyžadoval, aby šli von a zbierali mannu. Preto ju nedoručil až k ich dverám. Takto ich pripravil na ich prípadný vstup do skutočného sveta. Ak by získanie manny nevyžadovalo žiadne ľudské úsilie, ľudia by ju odmietli ako izolovaný zázrak, irelevantný pre skutočný život. Tým, že museli mannu zbierať, naučili sa, že ľudské úsilie a požehnanie Boha spolupracujú.

Manna nás učí, že naša obživa pochádza z neba a jej zdrojom je BOH. Aj keď sa zdá, že je to ovocie našej vlastnej práce, v skutočnosti je to dar od Boha.

a ľudia vyjdú a budú zbierať určitú dennú zásobu, aby som ich vyskúšal, či budú kráčať v Mojom učení, alebo nie.

To preto je každý z nás volaný každé ráno osobne zbierať konkrétne množstvo manny pre svoju dušu a zakúsiť jej chuť podľa toho, čo kto potrebuje. A zbierať mannu sa učíme v tábore Božích vyvolených. Nie mimo neho, ani vo falošných kultoch. Tým Boh skúša každú dušu, či bude kráčať v Jeho učení, podľa Božieho Zákona, alebo nie.

Ak si sa už do zbierania manny zapojil, vytrvaj v tom až do konca! A ty, kto sa chceš pripojiť k tým, ktorí svoje zabezpečenie prijímajú od Boha, ktorí svoju mannu zbierajú denne a osobne, neváhaj a uver v Ježiša Krista a budeš spasený ty, aj tvoj dom. Potom budete aj vy môcť prijať Božie zabezpečenie.

Najnovšie príspevky