Čo nám Boh Hmyzom Hovorí

Po kliknutí Začni Rýchlokurz sa spustí prezentácia kurzu. Klikaním na šípky voravo a vľavo si posúvaš obrazy. Nezabudni však, že aj samoštúdium znamená, že si pred Pánom a na otázky v prezentácii neodpovedáš “do vzduchu,” ale priamo Jemu. Prajeme príjemný, ničím nerušený a náukou Božieho Slova naozaj požehnaný čas.