NM.15 – Nikdy Nie Je Neskoro

14. nisanu, 2449 – dva týždne po posvätení svätostánku – Boh prikázal židovskému ľudu sláviť sviatok Pesach. Keďže Boh predtým Židom povedal, že nebudú musieť dodržiavať sviatky, kým nevstúpia do izraelskej krajiny, tento výnimočný prípad si vyžiadal výslovný príkaz.

Pasáž Písma: Nm 9:1–14

Niektorí ľudia však boli rituálne poškvrnení, a preto sa nemohli sviatku zúčastniť. Sťažovali sa, že boli vynechaní, a v reakcii na to Boh oznámil ľuďom, že ten, kto nemôže vykonať rituály Prechodu v deň sviatku, by ich mal vykonať o mesiac neskôr, 14. Iyara.

Nm 9,11: [Boh povedal Mojžišovi:] „[Ak niekto nemohol priniesť veľkonočnú obeť v 14. deň nisanu,] Štrnásteho dňa druhého mesiaca večer to budú zachovávať a budú to jesť s nekvasenými chlebmi a horkými bylinami.

Poučenie z druhej oslavy Pesachu je, že nikdy nie je neskoro dať veci do poriadku. Aj keď je niekto duchovne poškvrnený alebo sa zatúlal ďaleko od ríše svätosti, Boh mu stále dáva novú príležitosť prepísať minulosť a napraviť všetky krivdy.

Ale tak ako museli druhý sviatok sláviť na zemi, v tele, tak aj Spásu – Krista musíme prijať v tele, tu na zemi.