NM.15 – Začíname Nanovo

Zákon teraz zaznamenáva, ako boli Leviti dosadení do úradu. Leviti museli byť najprv očistení od akejkoľvek rituálnej nečistoty; potom museli spoločne priniesť určité vopred určené obety. Boh ďalej povedal Mojžišovi, že Leviti by mali začať prípravu na svoju službu vo veku 25 rokov a skutočne slúžiť od 30 do 50 rokov.

Pasáž na čítanie: Nm 8:15–26

Nm 8:24: [Boh povedal Mojžišovi:] “Od 25 rokov a vyššie musia [Leviti] vstúpiť do služby.”

Levitom bola zverená zodpovednosť za prepravu Svätostánku a jeho nádob cez púšť. Boh viedol Židov cez púšť so Svätostánkom – v ktorom sa otvorene zjavila Jeho prítomnosť –, aby si podmanil sily zla, ktoré neobývaná, neobrábaná, pustá a nebezpečná púšť stelesňovala. 

To preto sa my musíme stať chrámami Ducha Svätého.- živými svätostánkami v tejto divočine sveta posledných čias.

Podobne aj naše prostredie sa niekedy môže zdať ako duchovná „púšť“, bez zbožnosti. V skutočnosti sa nám niekedy môže zdať, že my sami sme sa stali „púšťou“ – t.j. že sme si vytvorili návyky, ktoré sú v rozpore s našou úlohou šíriť posolstvo Boha. Ako môžeme dúfať, že zmeníme seba (nehovoriac o svete okolo nás), keď tieto zvyky a spôsoby správania sa v nás už zakorenili?

Tu sa môžeme učiť od Levitov. Dokonca ani nezačali trénovať na svoje povolanie, kým nemali 25 rokov, no napriek tomu boli splnomocnení začať svoju svätú službu už v tomto veku. Boh nám tiež dáva schopnosť prerobiť sa a začať nové smery v živote, aj keď sa môžeme cítiť nekvalifikovaní, nepripravení alebo nehodní ich uskutočniť. Všetko, čo musíme urobiť, je využiť Jeho pomoc.

Presne tak ako Kristovi učeníci, ktorí po len trojročnej príprave, začali slúžiť ako Kristovi Vyslanci – Apoštoli.