NM.32 – Milosrdenstvo a nesebeckosť

V deň, keď bol svätostánok posvätený, 1. nisanu 2449, Boh poučil Mojžiša, ako očistiť židovský národ od rituálnej nečistoty spôsobenej kontaktom s ľudskou mŕtvolou.

Pasáž čítania: Nm 19:1–17

Po prvé, dokonalá ryšavá krava musí byť zabitá a spálená na popol. Potom sa z pramenitej vody a popola kravy zmieša tekutý roztok. Rituálne poškvrnená osoba začína počítať sedem dní. Kňaz potom na tretí a siedmy deň postrieka poškvrnenú osobu trochou roztoku popola z ryšavej kravy. Poškvrnený človek sa potom musí ponoriť do rituálneho bazéna (mikve) a počkať do večera, aby dokončil očistný proces.

Nm 19:12: Na tretí a siedmy deň sa musí [poškvrnený] očistiť. 

Aby sme sa očistili od poškvrny smrti – čo v psychologickom zmysle znamená paralýzu spôsobenú depresiou alebo necitlivosťou voči duchovnej dimenzii života – musíme vyvolať tretí a siedmy emocionálny atribút duše. Tretia emócia je ľútosť a siedma emócia je tichosť. Keď cítime bolesť, ktorú naša Božská duša trpí zo svojho stiesneného vedomia v hmotnom svete, sme vyburcovaní, aby sme ju zachránili štúdiom Božieho Zákona a vykonávaním Jeho prikázaní. Keď nie sme egocentrickí, tok Božskej životnej sily a vitality, ktorý by mal energizovať naše životy, nie je blokovaný našimi sebeckými záujmami.