NM.40 – Láska Víťazí Nad Nenávisťou

Dnes sa pozrieme na Boží spôsob premeny kliatby v našom živote na požehnanie.

Pasáž čítania: Nm 22:21–38

Balám dúfal, že prinúti Boha súhlasiť s prekliatím židovského ľudu tým, že Mu „pripomenie“, ako rýchlo sa proti Nemu opakovane vzbúrili počas 40 rokov na púšti.

Nm 22:21: Balám ráno vstal a osedlal svojho osla.

Balám vášnivo nenávidel Boha a jeho vyslancov, židovský ľud. Tým, že vstal skoro ráno, aby sa vydal na svoju misiu zla, dúfal, že „pripomenie“ Bohu, ako rýchlo sa Židia proti Nemu vzbúrili. Ale Boh informoval Baláma, že jeho rýchlosť bola prekazená rýchlosťou patriarchu Abraháma. Abrahám vstal skoro ráno, aby s láskou a oddane splnil Boží príkaz obetovať svojho syna Izáka. Zásluha Abrahámovej lásky k Bohu vyvážila Balámovu nenávisť. Židovský ľud zdedil Abrahámovu lásku; ich rebélie na púšti boli len dočasnými výpadkami ich prirodzenej, nehynúcej oddanosti Bohu.

Podobne, kedykoľvek sa pristihneme, že musíme napraviť škody, ktoré sme mohli spôsobiť tým, že sme úmyselne nerešpektovali Božiu vôľu, najistejším spôsobom, ako napraviť takéto zlé skutky, je posilniť našu lásku k Nemu. Táto láska zase premení minulé zlé skutky na motiváciu konať dobré skutky. Tak ako Boh premenil Balámove kliatby na požehnanie, aj my môžeme vždy premeniť „kliatby“ na požehnania.

Ježiš to povedal takto:

Mt 12,33-34: Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď z plnosti srdca hovoria ústa.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé.

Keďže kliatba a následné zlo bol spôsobené zlou rečou, odstránime ho len zmenou zmýšľania a tým aj jazyka. Žehnaj a budeš požehnaný, Lebo Ježiš odpláca mierou za mieru a ako povedal:

Nm 14,28: Povedz im: Ako skutočne žijem, hovorí Pán, ako ste Mi otvorene hovorili do uší, tak vám urobím.

Hovor tak, ako chceš, aby Boh naložil s tebou.