NM.L19 – Hranice Rozumu

29. Sivanu v roku 2449 židovský národ dosiahol hranicu Zeme Izrael. Niektorí ľudia požiadali Mojžiša, aby poslal vyzvedačov, aby preskúmali krajinu. Mojžiš sa radil s Bohom a Boh s týmto plánom súhlasil. Mojžiš si na túto misiu vybral 12 mužov, jedného z každého kmeňa. Títo muži patrili medzi najvýznamnejších vodcov židovského národa. Avšak všetci okrem dvoch – Kaleba a Mojžišovho hlavného učeníka Jozuu – urobili chybu, že prekročili hranice svojho poslania.

Pasáž čítania: Nm 13:1–20

Nm 13:2; Boh povedal Mojžišovi: Pošli mužov, ak chceš, ktorí budú kontrolovať Kanaán. 

Boh chce, aby sme čo najjasnejšie pochopili ciele nášho Božieho poslania a metódy, ktorými chce, aby sme ho uskutočnili, pretože nám to pomáha napĺňať ho s nadšením. Božia vôľa teda je, aby sme sa v Jeho poslaní správali Jeho, t.j.Božím spôsobom. Mojžiš si preto myslel, že je správne vyslať zvedov, aby špehovali, ako najlepšie dobyť krajinu. Týmto spôsobom by ľudia boli viac nadšení zo vstupu a dobytia krajiny.

Chyba špiónov spočívala v prekročení rozsahu ich misie a vyvodení záverov. Mojžiš ich totiž požiadal len o to, aby zvedeli, AKO by sa mala krajina dobyť, a NIE, ČI sa to dá.

Ponaučenie, ktoré sa učíme z chyby špiónov, je, že aj keď pri plnení nášho božieho poslania využívame svoje vlastné chápanie, musíme mať na pamäti, že to, čo robíme, robíme preto, že to od nás chce Boh – že to robíme v Jeho Mene. Týmto spôsobom si môžeme byť istí, že svoj intelekt používame výlučne na to, aby sme dospeli k objektívnej pravde, a nie na to, aby sme sa zásobovali dôkazmi, ktoré podporujú nejakú vedomú alebo podvedomú subjektívnu agendu.

Musíme sa naučiť neznečisťovať božie poslanie vlastnými názormi, či predstavami a keď sme poslaní spraviť čo chce Boh nemiešať do toho žiadne iné, naše vlastné záujmy. Len tak nestratíme Boží zámer spred očí a nepokazíme misiu, na ktorú nás Boh poslal.

Musíme sa naučiť, že keď sme v službe Bohu, v tom čase nesledujeme žiadne vlastné záujmy. Je to ako byť v práci: v tom čase neodskakuješ do obchodu, ani na roľu, pokopať zemiaky. Počas Božej misie si Vyslancom Krista. Všetko ostatné musí tejto slávnej službe ustúpiť. Musíme sa naučiť sústrediť na príkaz Vodcu – Ducha Svätého a nepchať všade vlastné túžby.

A to isté sa musíme naučiť rešpektovať aj u našich blížnych, ktorých Boh povolal rovnako ako nás a nezaťažovať ich v čase plnenia ich služby žiadosťami, aby slúžili nám – veď oni sú v službe, nie na dovolenke. Musíme sa naučiť nepoškvrňovať duchovné záležitosti telesnými, ale zachovať ich oddelene.

Musíme sa naučiť určiť nášmu rozumu hranice a naučiť ho neprekračovať ich.