NM.L21 – Učiť Sa Zo Zázrakov

Prevažná väčšina židovského ľudu prijala závery ostatných špiónov a vyhrážala sa, že Kaleba a Jozuu zabijú za to, že ich záver bol iný.

Pasáž čítania: Nm 14:8–25

Keďže ľudia ukázali, že im chýba viera v Boha, ktorá by im umožnila dobyť a žiť v krajine Izrael, Boh informoval Mojžiša, že táto generácia bude musieť zomrieť na púšti. Len ďalšia generácia vstúpi do zasľúbenej zeme.

Nm 14:23: [Boh povedal Mojžišovi: „Všetci tí . . . kto nepočúval môj hlas], neuvidí krajinu, ktorú som prisahal ich otcom.“

Generácia Exodu nepracovala dostatočne tvrdo, aby sa poučila z Božích zázrakov, ktorých boli svedkami. Preto zostali podriadení svojej „otrockej mentalite“, predpokladu a zmýšľaniu, že realita je zotročená prírodnými zákonmi a že Boh nechce alebo nie je schopný ich prekonať, kedykoľvek sa mu zachce. Špióni a ich nasledovníci preto stratili privilégium vstúpiť do Zasľúbenej zeme, pretože na to, aby sme zostali verní svojmu božskému poslaniu pri vedení materiálneho života, musíme veriť, že je to skutočne možné.

Aj my by sme sa mali postarať o to, aby sme rozpoznali dôsledky všetkých Božích zázrakov, ktorých sme boli svedkami počas židovských dejín, ako aj v našom osobnom živote. Len tak budeme schopní naplniť naše božské poslanie urobiť zo sveta Boží domov. V tejto zásluhe zažijeme náš zázračný návrat do zasľúbenej zeme na čele s Kristom v konečnom vykúpení.