NM.L22 – Pochybovať o Pochybnostiach

Po tom, čo niektorí Židia počuli o Božom pláne držať ich v púšti 40 rokov, oľutovali, že pochybovali o tom, že by Zem Izrael mohli dobyť. Zorganizovali vlastnú armádu a pokúsili sa vstúpiť do krajiny sami.

Pasáž čítania: Nm 14:26–15:7

Ale keďže išli proti Božej vôli a chýbalo im Mojžišovo vedenie, národy, ktoré žili blízko hraníc krajiny, ich odrazili.

Nm 14:40: [Niektorí zo židovského ľudu povedali:] „Sme pripravení ísť hore na miesto, o ktorom Boh povedal [že by nám ho dal].

Ľudia spočiatku odmietali ísť smerom ku Krajine Izraela, pretože verili, že je nemožné ju dobyť, dokonca ani s Božou pomocou. Čo spôsobilo, že zrazu upustili od svojho skepticizmu? Veď Mojžiš im neukázal žiadne nové zázraky, ani sa nezjavil Boh a nespravil nejakú Nebeskú manifestáciu svojej sily.

Židovskí mudrci poukazujú na to, že každý Žid vo svojej podstate verí v Boha. A tak, aj keď ľudia vyjadrovali svoj skepticizmus, stále v Neho verili; ich viera bola len dočasne zatienená ich emóciami. To preto nesmieš hovoriť negatívne, lebo taká reč je nemúdra, plná emócií a spôsobuje vzburu duše proti Bohu a aj Jeho zneváženie.

Preto, len čo ich Boh pokarhal a informoval o vážnosti následkov ich straty viery, ich vnútorná viera sa prebudila.

Uvedom si to: Pokarhanie má za cieľ PREBUDIŤ v tebe čistú, nefalšovanú, vnútornú vieru, že ti NIČ nie je nemožné, lebo Boh je s tebou po všetky dni, až do skončenia tohto sveta. Preto si dobre úrezri svoje vnútro a zamysli sa, ako reaguješ na pokarhanie ty.

To isté platí o mnohých pochybnostiach, ktorými občas trpíme. Naše otázky sú často spôsobené prehnane materiálnym pohľadom na život. Hlboko v srdci skutočne veríme v Boha. Ale veríš Bohu, že On môže naozaj všetko a že chce pre teba to najlepšie? A veríš tomu aj v čase skúšky natoľko, že spravíš, čo Boh prikazuje?

V takýchto prípadoch, spôsob, ako prekonať naše pochybnosti, nie je pokúsiť sa na ne priamo odpovedať, ale jednoducho prebudiť čistú vieru, ktorá v nás drieme.

Nepochybuj o Bohu a Jeho moci, ale o pochybnostiach, ktoré sa v tebe ozvali.