NM.L25 – Spomienka na Zdroj

Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch troch prikázaní, ktoré sa považujú za ekvivalentné dodržiavaniu celého Zákona: neuctievanie modiel, zachovávanie sabatu a nosenie strapcov (tzitzit) na rohoch odevov so štyrmi rohmi.

Pasáž čítania: Nm 15:27–41

Číselná hodnota hebrejského slova tzitzit je 600; keď sa toto číslo pripočíta k počtu polovičných nití (8) a uzlov (5) v každom strapci, je to 613, čo je počet prikázaní v Zákone.

Nm 15:39: [Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal ľudu:] A strapce vám budú slúžiť na to, aby ste sa na ne pozreli, a spomenuli si na všetky Pánove prikázania a konali ich; a aby ste sa neriadili svojim srdcom a vlastnými očami, ktorými ste sa dávali zvádzať na cudzoložstvo (klaňanie sa modlám):

Je pravda, že potrebujeme, aby nám strapce pripomínali 613 prikázaní. Ale prečo potrebujeme odev, ku ktorému sú strapce pripevnené? Prečo nenosiť len samotné strapce?

Odpoveď spočíva v dôležitosti odevov. Rozdiel medzi oblečením a jedlom – našimi dvoma hlavnými potrebami – je ten, že jedlo sa stáva našou súčasťou, keď ho jeme, zatiaľ čo oblečenie zostáva vždy mimo nás. Jedlo sa preto zmieňuje o aspektoch Zákona, ktoré dokážeme pochopiť a „stráviť“, zatiaľ čo oblečenie odkazuje na to, čo zostáva mimo nášho dosahu.

Pokyn pripevniť strapce k odevu naznačuje, že nestačí len pamätať si prikázania. Nosenie takéhoto odevu nám pomáha pamätať si, že Zákon a jeho prikázania majú pôvod v Božej múdrosti, ktorá presahuje obmedzenia ľudského intelektu. Preto musia strapce z odevu presahovať – visieť.

A presne tak majú z nášho duchovného “odevu”. t.j.charakteru, presahovať Božie atribúty:

Rim 13,14: Ale oblečte si Krista Ježiša, nášho Pána, a nestarajte sa o starú padlú prirodzenosť, uspokojovaním jej žiadostivostí.

Ef 6,11: Oblečte si celú Božiu výzbroj (brnenie), aby ste sa mohli postaviť proti intrigám a podvodom (trikom, zvodom, lestiam), zlým plánom (tajným plánom na výkon nezákonnej alebo škodlivej činnosti: žaloby, súdy, výčitky, obvinenia duše) Satana.

Kol 3,10: Namiesto toho si oblečte Nového Človeka, toho, ktorý sa obnovuje v poznaní v zhode s obrazom [Kol 1:15; Gn 1:26-27; Flp 2:6] Toho, ktorý ho stvoril.

Kol 3,12:Preto sa ako Vyvolení Boží, Svätí a milovaní, oblečte do ohľaduplnosti nebeského súcitu (zľutovania), milosrdenstva, pokory mysle, miernosti a zhovievavosti.

Tvoj odev (charakter) zjavuje ducha, ktorý ťa vedie, naozaj neomylne:

  1. Buď je odev poškvrnený výtokom – t.j. tvoj charakter poškvrnený hriechom
  2. Alebo z neho visia strapce – zjavujúc tvoj Boží charakter

Neexistuje iné zjavenie o tom, kto naozaj si.