NM.L27 – Nikdy z Nikoho Nezúfaj

Bolo tam 250 ľudí, ktorí obetovali kadidlo. Podobne ako keď dnes vidíme mnohých našich blížnych obetovať zakázané obety.

Pasáž čítania: Nm 16:20–17:8

Okrem nich tu bol veľký zástup ľudí, ktorých si Kórach získal na svoju stranu s pomocou dvoch členov kmeňa Rubena, bratov Dátana a Avirama. Mojžiš sa pokúsil presvedčiť týchto ostatných rebelov, aby opustili Korachovu vzburu.

Nm 16:25: Mojžiš vstal a odišiel k Dátanovi a Aviramovi.

Dathan a Aviram otvorene prejavili svoje nepriateľstvo voči Mojžišovi a obvinili ho, že je despota a podvodník. Navyše, sám Boh už spečatil ich trest a prikázal Mojžišovi, aby zachránil ostatných rebelov pred blížiacim sa osudom Dátana a Avirama. Mojžiš sa však nevzdal nádeje, že jeho „nepriatelia“ budú činiť pokánie a urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby ich ovplyvnil, aby to prehodnotili.

Od Mojžiša sa učíme, aby sme vždy urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme priviedli našich bratov späť k Bohu a Jeho Zákonu – aj keď sa zdá, že všetka nádej je stratená. To platí aj vtedy, keď svoju vieru ignorujú úmyselne, a o to viac, keď konajú z nevedomosti. 

Ako hovorí aj náš Brat v Kristovi, apoštol Pavol:


2Tim 4,2:
Venuj sa kázaniu Božieho Slova. Buď pripravený vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj, so všetkou trpezlivou vytrvalosťou a učením.