NM.L35 – Dve Tvráre Chladnej Ľahostajnosti

Potom Mojžiš požiadal Moábske kráľovstvo, ktoré sa nachádzalo na východ od Edomu, o povolenie prejsť cez ich krajinu, ale aj oni odmietli.

Pasáž čítania: Nm 20:22–21:9

A krátko potom zomrel Mojžišov brat Áron a národ Amalek zaútočil na židovský ľud druhýkrát.

Nm 21,1: [Amalek] viedol vojnu proti Izraelu a vzal z nich zajatcov.

Amalek prvýkrát zaútočil na židovský národ, keď bol na ceste prijať Zákon a znova, keď sa pripravoval na vstup do Krajiny Izraela.

Podobne sa náš vnútorný Amalek najprv pokúša ochladiť naše nadšenie pre Boha a Jeho Zákon. Pokiaľ si plníme svoje duchovné povinnosti, nemusí sa zdať, že by to predstavovalo taký problém. Ale ak pristúpime k nášmu božskému poslaniu bez vrúcnosti a nadšenia, nakoniec oň stratíme záujem a budeme hľadať odbočky, ktoré ponúkajú bezprostrednejšie materiálne alebo duchovné uspokojenie.

Ak náš vnútorný Amalek nedokáže ochladiť naše nadšenie, pokúsi sa prevziať náš život v „krajine“, t. j. materiálny život, do ktorého vstupujeme po každodenných modlitbách a štúdiách. Bude argumentovať: „Buďte svätí, keď sa modlíte a študujete Zákon, ale keď si zarábate na živobytie a zaoberáte sa fyzickým svetom, žite podľa mojich pravidiel.”

Aj keď to môže znieť ako hlas šikovného obchodníka, musíme to rozlíšiť ako hlas Amálka. Napriek ústupkom nášmu duchovnému úsiliu je jeho cieľom nás zničiť. Jedinou správnou odpoveďou na Amaleka je vymazať ho neustálym obnovovaním nášho nadšenia pre Boha a Jeho Zákon a našej túžby, aby bol Boh naším sprievodcom vo všetkých aspektoch života.