NM.L36 – Život v Budúcnosti

Židia cestovali po Moabskom kráľovstve a potom sa obrátili na sever.

Pasáž čítania: Nm 21:10–20

Amorejci, ktorí žili severne od Moabu, ich plánovali prepadnúť zo zálohy, keď prešli na ich územie, ale Boh spôsobil zemetrasenie a zabil Amorejcov v ich úkrytoch. Židovský národ tak mohol bezpečne pokračovať cez územie Amorejcov na sever.

Nm 21:13: Židovský ľud sa vydal na sever a utáborili sa na brehu rieky Arnon.

Boh pôvodne sľúbil Abrahámovi územia desiatich národov: sedem v Kanaáne a tri na východ od Jordánu. Židovský národ mal v tomto bode iba dobyť Kanaán a ponechať krajinu na východ od Jordánu pre mesiášsku éru.

Ale keďže im Edom a Moáb odmietli prejsť, židovský národ musel vstúpiť do Kanaánu práve cez územia, ktoré im Boh sľúbil, že budú v budúcnosti jeho. Okolnosti im tak umožnili dobyť veľké časti týchto krajín ešte pred vstupom do Kanaánu. Pôvodne zamýšľané poradie bolo obrátené; začali završovať budúcnosť ešte skôr, ako zaktualizovali prítomnosť.

Nová generácia nepožiadala o vyslanie špiónov, ani nespochybňovala Mojžišovo vedenie. Keďže vyrastala ponorená do Božej prítomnosti a učenia vo svojej púštnej „akadémii“, svoje spojenie s Bohom nepodriadila schváleniu ľudského intelektu.

Toto sa my musíme naučiť doslva IHNEĎ: nedožadovať sa potvrdenia Božích právd falošnými ani telesnými ľuďmi, čo nemajú Ducha.

Podobne, keď sa inšpirujeme, aby sme bezpodmienečne naplnili naše božské poslanie, optimisticky sa zamerali na náš konečný cieľ, Boh nám dáva príležitosť uskutočniť naše sny a viesť nás ku konečnému vykúpeniu pri Jeho druhom príchode.