NM.L39 – Boh to Má Pod Kontrolou

Balák poslal po čarodejníka Baláma s návrhom, aby preklial Židov.

Pasáž čítania: Nm 22:13–20

Balám súhlasil, ale informoval Balákových poslov, že bude môcť prekliať Židov len vtedy, ak presvedčí Boha, aby súhlasil.

Nm 22:18: Balám povedal Balákovým poslom: Nemôžem urobiť nič – malé ani veľké – čo by prekročilo Božie slovo.

Zlo nemá žiadnu autonómiu; nie je to nič iné ako nástroj, ktorý Boh používa na to, aby sa skryl pred svetom, čím nám umožňuje slobodne si vybrať medzi dobrom a zlom. 

Biblia prirovnáva zlo k prostitútke, ktorú si najal kráľ, aby zlákala princa. Hoci naplno využíva všetky svoje zvodné sily, aby princa chytila ​​do pasce, skutočne dúfa – rovnako ako kráľ –, že princ bude dostatočne silný, aby odolal jej útokom. 

Podobne aj zlo sa nás snaží zmiasť a zlákať k zlému správaniu, no v skutočnosti len robí svoju prácu a radšej mu nevenujme pozornosť. Keď sme si vedomí skutočnej podstaty zla, je pre nás oveľa jednoduchšie mu odolať.

Preto Ježiš povedal:

Preto Ježiš povedal:

Mt 15,10-14: Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: Počúvajte a pochopte: Človeka nerobí nečistým to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to robí človeka nečistým. Vtedy pristúpili Kristovi učeníci a povedali mu: Vieš, že sa Farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal? Ale Kristus im odpovedal: Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj Otec, ktorý je v Nebesiach, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich. Sú slepými vodcami (učiteľmi) slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.

A znova:

Lk 10,19-20: Hľa, dal som vám moc a autoritu šliapať po hadoch a škorpiónoch a po všetkej moci Nepriateľa a nič vás žiadnym spôsobom nezraní. No neradujte sa preto, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v Nebesiach.