NM.L42 – Náš Nekonečný, Božský Potenciál

Balák potom vzal Baláma na druhé miesto a myslel si, že pre Balám bude možno ľahšie odtiaľ prekliať židovský ľud.

Ale Boh opäť prinútil Baláma, aby Židov požehnal, a nie preklial.

Nm 23:21: Balaam povedal:

 Boh nehľadel na neprávosť v Jakubovi [t.j. na židovský ľud] ani na trápenie v Izraelovi. Pán jeho Boh je s ním, …

Dôvod, prečo Boh nehľadí na žiadne zlo v nás je ten, že nás vidí tak, akoby sme už naplnili náš potenciál preorientovať svoje zvieracie stránky na Boha, t. j. využiť surovú silu nášho vnútorného zvieraťa v snahe o vyššie, Božské vedomie. To, čo nám umožňuje vykonať túto premenu, je naša Božská duša. Táto Božská duša v každom z nás má iskru neodolateľnej Božej sily, a preto môže prekonať nášho vnútorného, živočíšneho človeka – naše zviera.

Preto Balám povedal: „Nehľadí na zlo v Jakubovi – t. j. Boh vidí, že môžeme poraziť naše vnútorné zviera, pretože Boh je s ním – t. j. v ňom, odvolávajúc sa na Božskú dušu, ktorá nám umožňuje premeniť naše vnútorné zviera. My toto premáhanie voláne duchovný rast a zdokonaľovanie sa vo viere.