NM.L43 – Moc Zdržanlivosti

Balák potom vzal Baláma na tretie miesto v domnení, že pre Baláma bude možno ľahšie odtiaľ prekliať židovský ľud.

Pasáž čítania: Nm 23:27–24:13

Balám sa ich chystal prekliať, ale potom uvidel, ako táborili Židia: Po prvé, boli organizovaní kmeňmi, čo bolo možné len preto, že boli verní vo svojich manželstvách. Po druhé, postavili tábor tak, aby sa nikto nemohol náhodne pozrieť do stanu inej rodiny. Pozornosť židovského ľudu venovaná detailom v ich skromnom (zdržanlivom, t.j.rozumnom) správaní tak zapôsobila na Baláma, že naň zostúpil Duch Boží a začal Deti Izraela žehnať, nie prekliať.

Nm 24:5: Balám povedal: Aké dobré, krásne sú tvoje stany, Jakub, a tvoje príbytky (svätostánky), Izrael!

Poučením pre nás je, že si nikdy nesmieme myslieť, že je dôležité zaoberať sa len „väčšími“ problémami zdržanlivosti a intimity, ale že môžeme byť laxní v súvislosti s „menšími“, „nevinnými“ detailmi. Aj tie najmenšie detaily sú dôležité –  z dôvodu prikázania svätosti. Až natoľko dôležité, že dokážu premeniť kliatbu na požehnanie (alebo prekliatu situáciu na požehnanú).

Aby sme si nemysleli, že táto ostražitosť voči detailom zdržanlivosti, t.j.skromnosti a rozumnosti, je potrebná len v našom každodennom správaní, ale nie v dočasných situáciách (napríklad keď sme na dovolenke), vidíme, že obrovská sila aj tých najmenších detailov zdržanlivé ​​správanie sa prejavilo, keď naši predkovia žili v stanoch, svojich dočasných domovoch v púšti.

Rovnaká zdržanlivosť, skromnosť a rozumnosť sa od nás očakába dnes: v našej reči a správaní sa voči blížnym. Aj my by sme sa mali naučiť nevšímať si, čo sa deje v dome blížneho, lež upriamiť pohľad na náš vzťah s Bohom. Hľadieť duchovne – na svätostánky, nie prízemne (na príbytky) ako zviera. A pri pohľade na iných by sme si mali všímať Boží poriadok a prítomnosť v stanoch blížnych a sväté správanie, nie to telesné, aby aj nás prenikol Svätý Duch a my sme volali: “Aké dobré, krásne sú tvoje stany, Jakub, a tvoje príbytky (svätostánky), Izrael!”

Rovnaká rozumnosť a zdržanlivosť sa od nás bude očakávať aj v čase “v púšti” – počas 7-ročnej vlády najhoršieho diktátora v dejinách ľudstva – Antikrista.

Ale ako povedal Ježiš sám: “Kto vytrvá v dobrom až do konca, BUDE SPASENÝ.”

Nech aj o nás Boh môže povedať: Aké dobré, krásne sú tvoje stany, Jakub, a tvoje príbytky (svätostánky), Izrael!