NM.L46 – Mysliac na Pokánie

Boh nariadil Mojžišovi, aby vykonal sčítanie židovského ľudu po úmrtiach spôsobených epidémiou a vykonaním spravodlivosti.

Pasáž čítania: Nm 26:5–51

Do tohto sčítania boli zahrnutí synovia Koracha, podnecovateľa vzbury proti Mojžišovi pred 38 rokmi.

Nm 26:11: 11 Koreho synovia však [v otcovej vzbure] nezomreli. 

Koreho synovia zohrali kľúčovú úlohu v jeho vzbure, a preto boli spolu s ostatnými rebelmi pohltení do zeme. Keďže sa však Kórachovi synovia – na rozdiel od ostatných – vo svojich srdciach kajali, boli ušetrení trestu smrti: Boh im dovolil zostať nažive v podzemnej jaskyni, kým nevymrie zvyšok ich generácie, a potom im dovolil vyjsť z úkrytu. a obnoviť svoj život v komunite. Keby konali na základe svojej ľútosti, boli by ušetrení aj tohto menšieho trestu. Ich prežitie nám ukazuje obrovskú silu pokánia – aj keď sa podľa neho človek nespráva tak, ako by sa mal.

Tento pohľad by mal utíšiť akékoľvek pochybnosti, ktoré môžeme mať o možnosti vykúpenia v našich časoch. Dokonca aj len pomyslenie na pokánie stačí na to, aby sme dosiahli konečné vykúpenie – najmä ak sa to pripočíta k zásluhám, ktoré sme získali počas nášho dlhého vyhnanstva: Tóra, ktorú sme študovali, prikázania, ktoré sme vykonali, a mučeníctvo, ktoré sme pretrpeli.

Táto pasáž sa zdá byť ťažšia na pochopenie, ale ona je predobrazom záchrany Židovského ľudu počas prenasledovania v čase Veľkého Súženia:

Zjv  12:6; ŽENA potom utiekla na púšť, kde má Bohom pripravené miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.

Lebo je pravda, čo píše Žalmista:

Ž 34:6; Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní (obáv, ťažkostí, nepokojov, utrpení).

Ž 107:6; Vtedy volali k Pánovi vo svojich problémoch a On ich vyslobodil z ich súžení.

Ž 107:19; Až vtedy volali k Pánovi v súžení a On ich vyslobodil z ich úzkostí.