NM.L49 – Boh Živiteľ

Boh potom poučil Mojžiša o každodenných a sviatočných spoločných obetách, ktoré sa mali vo svätostánku prinášať pravidelne.

Pasáž čítania: Nm 28:1-16

Nm 28,2: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal židovskému ľudu: Musíš strážiť Moju obetu, Môj pokrm na Moje zápalné obety.

Boh nazýva obety svojim každodenným „jedlom“, pretože tak ako jedlo udržiava telo, tak obety priťahujú do sveta udržiavajúcu Božiu životnú silu. Okrem toho stálosť každodenných obiet vyjadrovala večné puto medzi Bohom a židovským ľudom.

Denné modlitby boli ustanovené, aby boli paralelné s každodennými obetami a aby ich nahradili v neprítomnosti Svätostánku alebo Chrámu. Ale dnes sme my sami chámami Ducha Svätého. Naše každodenné modlitby teda „podporujú“ Boha.

Ak niekedy pochybuješ o tom, aké dôležité môžu byť tvoje modlitby, mal by si si pripomenúť, že Boh ich považuje za životne dôležité pre existenciu a udržiavanie sveta. Sú pre Neho rovnako dôležité, ako je pre nás náš každodenný chlieb – tvoja modlitba v jazykoch. Lebo:

Ž 33:6: Božím Slovom boli stvorené Nebesia (klenba); a všetky ich zástupy dychom Jeho úst.

Všimni si to:

  • Súc Božími deťmi – Kristom na zemi – Božím Slovom, zakaždým, keď ho hovoríme, dávame veciam, ktoré sú v záujme Boha vznik, lebo Boh DAL takú moc ľuďom (viď Jer 1:12).
  • Modlitbou v Duchu Svätom zasa udržiavame – vyživujeme sily, ktoré to udržiavajú.
  • To isté pôsobí pôst – je to výraz, ktorý ničí tie sily, ktoré dobro a výživu Boha a duší blokujú.

Preto sú tvoja a moja pravidelná modlitba a to Slovom aj v jazykoch a aj pôst (Slovo, výraz aj prejav) také dôležité.