NM.L51 – Odvykanie si od Materiálneho

Každý deň sedemdňového sviatku Sukot sa obetovali špeciálne spoločné obety.

Pasáž Čítania: Nm 29:12–30:1

Ale keďže počet obetovaných baranov a jahniat zostal konštantný počas siedmich dní, počet býkov sa znížil z 13 v prvý deň, na sedem v siedmy deň. Nasledujúci deň, sviatok Ôsmeho Dňa, bol ponúknutý iba jeden jediný býk.

Nm 29:13; Boh nariadil Mojžišovi, aby povedal židovskému ľudu: „Musíte obetovať [na Sukot] obetný dar 13 mladých býkov [v prvý deň]. . . “

Ak doprajeme „zvieraťu“ v našej osobnosti (nášmu egu) a vždy podľahneme tomu, čo trvá na svojich „potrebách“, náš živočíšny človek sa rýchlo naučí presadiť sa a klásť na nás čoraz väčšie nároky. Namiesto toho by sme si mali zvyknúť vystačiť si s minimom, zatiaľ čo sa snažíme o stále väčšie naplnenie v duchovných oblastiach. Na druhej strane, ak sa pokúsime zmeniť našu zvieraciu dušu príliš rýchlo, jednoducho sa odmietne podriadiť. Musíme ju jemne, ale prísne a postupne zvykať a krok za krokom jej ukázať, že duchovné naplnenie je ešte uspokojivejšie ako materiálne.

Keď sa naše materiálne pudy doslova vycvičia týmto spôsobom, môžeme urobiť kvantový skok a úplne zvieraciu dušu odnaučiť jej materiálnej orientácii, rovnako ako kvantový skok od posledného dňa Sukotu do Ôsmeho dňa, keď počet obetovaných býkov klesá z sedem ku jednej.

Toto odvykanie Nová zmluva nazýva pokánie, a je to skutočný výcvik každého, kto sa týmto spôsobom učí stať sa autoritou:

  • nad svojím živočíšnym “ja” – egom
  • vo svojej rodine
  • v zverenej službe
  • pre prichádzajúce Božie Kráľovstvo