NM.L53 – Mojžiš Nestačí

Židia zaútočili na Midian a zabili všetkých dospelých mužov. Mojžiš nariadil vojakom, aby sa očistili od rituálnej nečistoty, ktorou sa nakazili pri kontakte s ľudskými mŕtvolami.

Pasáž čítania: Nm 31:13–54

Mojžišov synovec Eleazar (ktorý sa ujal funkcie veľkňaza po nedávnej smrti svojho otca Árona) nariadil vojakom, aby očistili kuchynské náčinie, ktoré vyplienili v boji.

Nm 31:21; Kňaz Eleazár povedal vojakom vracajúcim sa z boja. . .

Rituálne znečistenie je duchovný stav, ktorý objekt obklopuje, zatiaľ čo zakázané jedlo fyzicky preniká do objektu. Nádobu, ktorá absorbovala zakázané jedlo, je teda potrebné očistiť ponorením do vriacej vody alebo zahriatím do biela, kým nádobu, ktorá bola rituálne znečistená, stačí ponoriť do rituálneho bazéna (odtiaľ krst ponorením v Mene Ježiš), ktorého vody iba obklopujú nádobu zvonku.

Mojžiš sa pozeral na realitu z vyššej, Božskej perspektívy. Rozlišoval, že celková zmena v postoji človeka ovplyvní všetky aspekty jeho života až do najmenších detailov; preto by očistenie od rituálneho znečistenia malo postačovať. Eleazar však zdedil pohľad svojho otca Árona. Pri pohľade na realitu z pozemskej perspektívy vedel, že rozsiahle, celkové zmeny nestačia; musíme popracovať aj na detailoch.

Podobne by aj nám náš “vnútorný Mojžiš” mohol povedať, že stačí napraviť minulosť tým, že urobíme rozsiahle, všeobecné predsavzatia.

Musíme sa preto uistiť, že budeme počúvať svojho “vnútorného Árona” alebo “Eleazára”, aby sme zaistili, že podnikneme všetky potrebné kroky na očistenie od ochromujúcej negativity.

A to sa inak, ako pokáním, znovuzrodením a ďalej vytrvalo žitým pokáním, nedá. Len Ježiš nás krstom v Jeho Mene očisťuje a darom Ducha Svätého ospravedlňuje, od všetkej: vonkajšej aj vnútornej poškvrny tak, ako žiaden iný spôsob nedokáže.

Na nás je sa v tejto duchovnej čistote udržiavať až do Jeho Druhého príchodu. Lebo kto vytrvá bude spasený ultimátnou spásou – vytrhnutím – pri Jeho Druhom príchode a tak už bude s Kristom navždy.