NM.L55 – Životné Cesty

Štyridsaťdva zastávok počas putovania, štyridsaťdva ciest, ktorými Synovia Izraela putovali do Zasľúbenej zeme…

Pasáž čítania: Nm 32:20–33:49

Po ukončení svojho rozprávania o dobytí židovského národa na východnom brehu rieky Jordán, Zákon uvádza všetky zastávky, ktoré ľudia urobili, keď opustili Egypt, až po ich posledný tábor v púšti.

Nm 33:1; Toto sú cesty. . . .

Týchto 42 ciest Synov Izraela zodpovedá 42 duchovným cestám, ktoré prechádzame počas nášho života. Začíname od narodenia, tak ako je odchod z Egypta národným narodením Židov. Posledná cesta je do duchovnej zasľúbenej zeme, života, ktorý nás čaká po vytrhnutí.

Hoci niektoré cesty židovského ľudu na ceste púšťou sprevádzali neúspechy, všetky stanovištia na našej duchovnej ceste životom majú byť sväté a pozitívne. 

Ak si zvolíme dobro pred zlom, skutočne prežijeme tieto fázy života tak, ako to Boh zamýšľa. 

Ak, ako Židia v púšti, urobíme nejaké nesprávne rozhodnutia, zažijeme ich ako dočasné, neúspechy. Ale ako píše náš Brat v Kristovi, apoštol Pavol: “Dávaj si pozor, kým stojíš pre vieru, aby si nepadol.” Lebo mnohým sa pre zlé rozhodnutia vstupiť do Zasľúbenej zeme dožiť nepodarilo. Týmto cestám sa vyhýbaj.

Hoci sa na každom kroku na našej ceste životom snažíme robiť správne rozhodnutia, mali by sme si tiež uvedomiť, že aj neúspechy sa môžu premeniť na pozitívne skúsenosti s rastom.

A pri všetkom platí a ty si voľ Boží spôsob, lebo Ježš je Cesta, Pravda, aj Život.