NM.L56 – Využitie Dňa

Keďže existuje veľa prikázaní, ktoré sa majú dodržiavať iba v Krajine Izraela, Boh preto opísal jej presné hranice.

Pasáž čítania: Nm 33:50–34:15

Uvedom si: mnohé prikázania, ktoré sú nám dané, platia len pre náš čas na zemi. A to znamená, že si musíme dôkladne všímať Bohom dané, presné definície hraníc Krajiny Izraela – duchovne aj fyzicky.

Nm 34:2; Toto je zem, ktorá vám pripadne [lósom] ako dedičstvo.

Použitie slovesa „pripadnúť“ (Hebr.tipol) na opis toho, ako sa Zem Izrael stáva našou, nás učí dôležitej lekcii.

Skutočnosť, že sme povinní vykonávať určité prikázania iba v Krajine Izraela, poukazuje na skutočnosť, že Božie prikázania a pozdvihnutie materiálnej reality môžeme vykonávať iba počas nášho fyzického života. Túto príležitosť nemáme predtým ani potom, čo sú naše duše v našich telách, aj keď naše duše sú živé pred narodením a žijú ďalej po smrti.

V porovnaní s idylickou existenciou, ktorú si naše duše užívajú vo svojom nebeskom sídle pred narodením, sa môžu ťažké a náročné životy, ktoré musíme viesť vo fyzickom svete, skutočne zdať „pádom“ z bývalej výšky. Ale tým, že využijeme všetky svoje sily na to, aby sme využili jedinečnú príležitosť, ktorú máme len v tomto svete, pomáhame Bohu dosiahnuť Jeho zámer vo Stvorení, naplniť účel našej existencie a tiež výrazne zlepšíme našu schopnosť absorbovať Božie zjavenia, ktoré na nás čakajú vo večnom živote.

Preto Pán skrze nášho Brata v kristovi, apoštola Pavla v Novej Zmluve hovorí:

Ef 5:15-17; Dávajte si teda veľký pozor, ako žijete: nie ako blázni, ale ako múdri. Vykupujúc čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.