NM.L57 – Nikto nie je Izolovaný

Dedičná pôda sa netýka len fyzického územia, ktoré sa dá merať na štyri svetové strany. Aj my sami sme dedičným majetkom – a to samotného Boha.

Pasáž čítania: Nm 35:9–36:13

Boh potom uzavrel udelenie zákonov o dedičnosti pôdy.

Nm 36:7; Boh povedal Mojžišovi: Každý človek . . . zostane pripútaný k dedičstvu kmeňa svojich otcov.

Zákony o dedičnosti, hoci sú neoddeliteľnou súčasťou Zákona, dal Boh až potom, čo päť dospelých, slobodných a osirelých sestier – jediných detí príslušníka kmeňa Manasses – tvrdilo, že majú nárok na podiel svojho otca v Krajine Izraela. Ich súkromná žiadosť Mojžišovi viedla k odhaleniu častí Zákona, ktoré sa následne stali záväznými pre židovský národ ako celok.

Učí nás to, že by sme si nikdy nemali myslieť, že náš „súkromný“ život sa týka iba nás alebo našich najbližších rodinných alebo priateľov, a preto sa môžeme slobodne správať v týchto záležitostiach, ako uznáme za vhodné.

Tak ako sa tieto ženy radili s Mojžišom o tom, čo sa zdalo byť čisto osobnou záležitosťou, tak by sme sa mali poradiť s kvalifikovanými duchovnými autoritami aj o tých zdanlivo bezvýznamných aspektoch života, pretože aj naše „súkromné“ činy majú širšie dôsledky, ktoré my sami nemusíme hneď predvídať.