Otestuj sa

Predstav si, že toto je list, ktorý ti bol poslaný a ty naň máš odpovedať fakticky, biblicky presne a stručne.

Vieme, že je tu 7 rokov trvajúce Veľké Súženie. 3,5 roka Veľkého Súženia bude len čas, odkedy Satan preberie telo Antikrista.

Prvých 69 týždňov Daniela trvalo 7 rokov. Prečo by mal byť 70. týždeň iný? Daniel uvádza časovú os vo svojej knihe a časovú os Utrpenia vidíme v knihe Zjavenie.

Pokiaľ ide o vytrhnutie, možno Zjavenie 3:10 nám hovorí, že môžeme uniknúť tomuto hroznému času.

Musíš si položiť niekoľko dôležitých otázok, ako napríklad:

  • Aký je účel Utrpenia?
  • A kde do tejto nočnej mory zapadá Cirkev?
  • Aká je úloha Izraela v súžení?
  • Prečo by Ježiš nechal svoju nevestu vojsť do najhoršieho času v dejinách sveta, aby čelila hnevu svojho Otca?
  • Môžeš mi uviesť jedno miesto v Biblii, kde Kristova nevesta zažila Boží hnev?
  • Ak sa Cirkev jedného dňa prebudí a ocitne sa v Súžení, pre koho sa Ježiš vracia?
    Väčšina všetkých veriacich je už dávno mŕtva, s najväčšou pravdepodobnosťou vrátane teba a mňa po 7 rokoch prenasledovania, hladovania alebo smrťou sťatím. Pre koho sa teda Ježiš vracia?

Veď aj Zach 12 hovorí o záchrannej misii pre židovský zvyšok a Cirkev tu nikde nenájdeš.

Veríme, že Boh nás zachová od tej hodiny skúšky, ako hovorí Jeho Slovo. Urobil to s Noemom a urobil to s Lótom. A On to urobí so Svojou Cirkvou. Písmo hovorí, že nie sme určení, aby sme zakúsili Boží hnev. Musia všetci zomrieť pre túto vec? Neurobil to už Ježiš, aby nás ochránil pred Božím hnevom? Nebola preliata krv Krista na kríži dostatočná na ochranu Jeho vzácnej Nevesty?

Boh ťa žehnaj a Maranatha!

Toľko, Brat a Sestra, slová z listu a moje odpovede na ne sa dočítaš vo forme kvízových otázok. Po prečítaní každú zaklikni, inak sa nedostaneš k ďalšej.

Pokračuj vyplnením kvízu