Pôvod alergií

keď je človek chorý, je nútený spolupracovať s lekárom, je tak? Musí sa držať a aj sa drží jeho rád. Prečo ale človek nespolupracuje s Bohom a nedrží sa Jeho rád? Aj keď sa to bude možno mnohým zdať nepravdepodobné, alergie opisuje Biblia už od svojích prvých stránok. Táto choroba je teda minimálne taká stará, ako ľudstvo samo. Málo o nej vieme iba preto, že nás to nikdy nezaujímalo. Chceli sme len odstránenie príznakov – nič viac. A to lieky aj robia – neliečia ju – iba odstraňujú príznaky.  To preto sa ľuďom nahovára, že sa s alergiou musia naučiť žiť. Ale Biblia učí opak – jej úplné odstránenie. Čo sa teda za alegiou skrýva naozaj?

Pokračuj vyplnením kvízu