Liečba Bradou

18 JANUÁRA 2022
Poviem ti príbeh o dvoch rabínoch.

Stretli sa raz dvaja rabíni. Rabín Abrahám bol lekárom. V skutočnosti ani nebol doktor, ale bohabojný lekár s dlhou bradou, z malého mesta a bez formálneho vzdelania. Druhým bol rabín Samuel a ten poznamenal: “O lekároch si veľa nemyslím. Čo sa týka veľkej väčšiny vnútorných chorôb, nevedia vôbec nič. Čo sa týka toho mála, čo vedia, lieky, ktorými vyliečia jednu chorobu zvyčajne poškodzujú iný z telesných orgánov.”

“Ale teba, rabín Abrahám, si veľmi vážim. Keď sa k tebe niekto príde liečiť, dobre vieš, že nemáš ani poňatia o tom, čo sa deje. Ale musíš mu niečo dať, tak si tam sadneš, a s rukou v huňatej briadke premýšľaš, čo mu dať. Ver mi, pomáha to viac ako akýkoľvek liek. Veď brada zodpovedá božskému atribútu zdĺhavosti a to je skratkou verša ‚Lebo ja, Boh, som tvoj Lekár ‘ – a to určite pomáha…”

Najnovšie príspevky