Liečenie Duše

17 JÚNA 2022
Keď sa začítaš do stránok Božieho Slova zistíš, že liečenie duše je ako liečenie tela:

Rozhodujúcim prvým krokom je identifikovať miesto choroby, či už je to spôsobené nekultivovanosťou, hrubosťou a skazenosťou jeho fyzického tela, alebo zlyhaním jeho duševných schopností, pričom človek má sklony k nežiaducim abnormalitám charakteru, ako je arogancia alebo klamstvo, vlažnosť, modlárstvo a podobne.

Alebo môže byť zdrojom choroby zvyk – neadekvátna výchova (doslova chov zvieracej duše – živočíšneho človeka) alebo nevhodné prostredie, ktoré prinieslo zlé návyky.

Bez zistenia konkrétneho miesta ochorenia a príčiny infekcie nie je možné začať liečbu. Dá sa len nariadiť usporiadané a správne správanie vo všetkých záležitostiach, čo robiť a čomu sa vyhnúť. „Konať dobro“ (Ž 34:15) v zmysle dodržiavania prikázaní, určovania časov na štúdium Písma a získavania dobrých charakterových vlastností – a tiež „odvracať sa od zla.“ (Ž 34:15)

Najnaliehavejšie však je, aby si pacient uvedomil dve veci: 

  1. že je chorý, a či aj chce čo najdôslednejšie spolupracovať na vyliečení zo svojej choroby; 
  2. že môže byť vyliečený, s nádejou a absolútnou dôverou, že JEDINE s pomocou Boha bude zo svojej choroby skutočne vyliečený.
Najnovšie príspevky