Liečenie podvedomých nedostatkov

10 APRÍLA 2024
Dôvod, prečo trápenie kože, odevu alebo domu už neexistuje, je ten, že postihol iba ľudí, ktorí nezdokonalili svoje správanie a nepozdvihli sa na primerane vysoké úrovne svojich duší; tieto úrovne vedomia sú nám dostupné iba vtedy, keď svätý Chrám – ten, ktorým sme sami, naozaj stojí.

Lv 13:2: Boh povedal Mojžišovi: Ak sa u človeka vyvinú určité druhy lézií na koži, musí byť privedený ku kňazovi Áronovi, aby sa zistilo, či nie je postihnutý kožnou chorobou. 

Prvé typy tohto postihnutia, o ktorých hovorí Tóra − a ktoré nemá nič spoločné s leprou (lepra je nákazlivá, toto postihnutie nie je), − sú tie, ktoré sa objavujú na koži človeka. Koža je vonkajšia vrstva nášho tela; tento typ postihnutia preto poukazuje na nedokonalosť nášho vonkajšieho správania. Konkrétne postihuje ľudí, ktorí sú vinní z neúmyselných, spontánnych hriechov ako sú zraňujúce klebety alebo ohovárania.

Skutočne môžeme očistiť svoje zámerné správanie, reč a myslenie od negativity. Napriek tomu môže zostať nejaká podvedomá negativita, ktorá sa skrýva tak hlboko vo vnútri, že si ju možno nikdy sami neuvedomíme. Keď je jedinou stopou negativity, ktorá v nás zostáva, táto jemná, jediný spôsob, ako sa môže dostať na povrch, je spontánne správanie, ako napríklad nepremyslené klebety – neformálna poznámka, ktorá prekĺzne cez inak nevinný rozhovor. Spontánna reč odhaľuje vnútorné priehlbiny srdca.

Keď stál Svätostánok alebo neskôr Chrám, Boh dal ľuďom vedieť, kedy ešte majú túto nepatrnú nedokonalosť charakteru, tým, že ich postihol týmto súžením. Aj keď nám dnes toto otvorené znamenie chýba, stále si môžeme všimnúť lapsusy a brať ich ako pomôcku, aby sme sa podľa toho zušľachtili.

Najnovšie príspevky