Ľudské Zkradlá

23 OKTÓBRA 2023
Noe si uvedomil, že ako otec celého budúceho ľudstva hrá úlohu Adama v novom, popotopnom svete.

Preto sa pokúsil napraviť chybu Adama a Evy, keď zneužili víno na dosiahnutie sebauvedomenia. Namiesto toho dúfal, že sa opije v Božej radosti. Ale keďže táto nezištnosť bola umelá, obrátilo sa to a Noe sa namiesto toho neslušne odhalil. Keď sa o tom Noeho synovia dopočuli, zakryli ho, no zatiaľ čo jeho najmladší syn Cham sa sústredil na jeho neslušnosť, jeho starší synovia Sem a Jafet sa zamerali na úlohu prinavrátiť otcovu skromnosť.

Gn 9:23: Sem a Jafet išli dozadu a zakryli nahotu svojho otca.

Ľudia, s ktorými sa stretávame v našich životoch, sú našimi zrkadlami: Ak v nich vidíme zlo, v skutočnosti vidíme odraz zla v nás. Keďže sme vo všeobecnosti slepí k svojim vlastným chybám, Boh zariadi, aby sme si ich všimli na niekom inom, pričom očakáva, že signál zachytíme a uvedomíme si, že máme rovnaké chyby, aby sme ich mohli napraviť v sebe.

Keďže teda Sem a Jafet nezdieľali slabosť svojho otca Noeho, nezamerali sa na ňu; namiesto toho sa zamerali na to, ako by mu mohli pomôcť. Lenže Cham zdieľal otcovu slabosť; preto sa radšej zameral na otcovu hanbu, než na to, ako by mu mohol pomôcť.

Najnovšie príspevky