Mandát odhalený

8 NOVEMBRA 2023
MANDÁTOM TMY JE STAŤ SA SVETLOM.

Akokoľvek to znie nemožné, akokoľvek absurdne sa to môže zdať: Mandát temnoty je stať sa svetlom; Úlohou rušného a chaotického sveta je nájsť jednotu.

Tu je dôkaz: čím väčšia je temnota a čím väčší zmätok života, tým hlbšie siahajú naše duše dovnútra, aby objavili svoje vlastné jadro podstaty.

Ako je možné, že nás temnota vedie k nájdeniu hlbšieho svetla? Že nás zmätok vedie k nájdeniu hlbšej pravdy?

Len preto, že samotný akt existencie bol od začiatku nastavený tak, aby poznal svojho vlastného Pôvodcu a Stvoriteľa.

Ako sa hovorí: „Na začiatku . . . Boh povedal: ‚Stane sa svetlom!‘“

Najnovšie príspevky