Mesačný Spln

14 AUGUSTA 2022
Mesiac spieva: Urob sa malým a budeš veľký. Urob sa veľkým a budeš malý.

Čo sa môžeme naučiť z cyklu mesiaca, ako stále rastie a ubúda a znova je v splne?

Že čas malosti je rozhodujúcou fázou dosiahnutia veľkosti;
A čas veľkosti je rozhodujúci čas na to, aby sme sa stali malými.

Lebo v malosti je sila prijímať
a v prijímaní spočíva sila stať sa veľkým.

Aby veľkosť pretrvala len vďaka svojej sile vrátiť sa k malosti a znova prijímať.

Najnovšie príspevky