Mierou za mieru

14 FEBRUÁRA 2022
Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než mnoho jemného zlata, sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu. Ba čo viac, nimi je Tvoj služobník pred nebezpečenstvom vystríhaný; a v ich zachovávaní je hojná odmena – hovorí Dávid v jednom zo svojich žalmov.

Dovoľte sa mi podeliť o nasledovné svedectvo:

V súvislosti s proroctvami posledných čias a fenoménom UFO, ktorý je ich súčasťou, som bola včera Duchom Svätým upozornená, aby som varovala minimálne vás, ktorí sledujete a študujete proroctvá skrze našu biblickú školu, na podvod a zvod diabla, skrze videá o tzv.telepatickej komunikácii UFO s personálom USA vlády a armády.

Neprešlo ani 24 hodín a Pán na moju rýchlu reakciu odpovedal požehnaním: niektoré súčiastky na nábytku sa totiž ozvali ako “unavené” a náhradné sú v predaji len podnikateľom. Napriek tomu sme oslovili jednu SK firmu, či by nám ich predali aj ako privé zákazníkovi.

Najprv nám prišla odpoveď so súhlasom a linkom, cez ktorý sme ich mohli zakúpiť. Pár sekúnd po objednaní prišiel potvrdzujúci email, ale ani to ešte nebola záverečná správa. Do pol hodiny mi prišiel ďalší email: s anulovanou objednávkou. Myslela som, že sa jedná o len o omyl, tak som tomu nevenovala pozornosť. Ale pár minút na to prišiel ďalší email, v ktorom mi zodpovedný oznamoval, že nám na celú objednávku dávajú špeciálnu zľavu vo výške 100%.

A hoci sa táto 100% zľava pri dodávke tovaru ukázala nižšia, než na doklade – tu bol omyl zo strany spoločnosti, STÁLE TU BOLA, vo výške 15%,  za čo nech je Bohu chvála aj sláva. A navyše, boli ochotní poslať nám súčiastku, ktorá sa predáva len firmám, nie koncovým zákazníkom.

Nech je naozaj zvelebený Pán, ktorý opláca mierou za mieru a s Jemu vlastným humorom v štýle: oné súčiastky sú totiž nevyhnutné pre zabezpečenie roštov na posteľ, aby pri ležaní posteľ nespadla. Keďže som poslúchla Pánovu výzvu “zabezpečiť Jeho ľud” aby tí, čo stoja vo viere NEPADLI pre fenomén UFO duchovne – viď perlička: Podvod Zvaný Telepatia, Pán sa postaral, aby ani naši blížni pri prípadnom pobyte u nás nepadli počas odpočinku z postelí.

Môže ešte niekto povedať, že Pán nie je Všemohúca Všímavosť alebo že sa nestará naozaj o všetky naše potreby? My rozhodne NIE.

Najnovšie príspevky