Mikroreparácia

10 MARCA 2023
Ak nedokážeš napraviť všetok svoj neporiadok, naprav aspoň trochu. Je tu veľký Boh, ktorý ti pomôže so zvyškom.

Keď Boh povedal Mojžišovi, že každý Žid musí dať dosť na odstránenie duchovných škôd spôsobených hriechom so zlatým teľaťom, Mojžiš bol znepokojený.

“Človek bude musieť dať všetko, čo má, aby sa očistil!” povedal.

Ale Boh povedal: „Nepotrebujú dať sto strieborných, ani päťdesiat a ani tridsať. Stačí im dať pol šekla.“

 

Keď sa ti nedarí a chceš upratať svoj neporiadok, veľmi často sa ti zdá, že táto práca ťa zdrvuje.

V prípade zlatého teľaťa si Mojžiš predstavoval, že najmenšia suma, ktorú bude treba na vrátenie spôsobenej škody, je tridsať strieborných na dušu. To bola vtedajšia hodnota hebrejského služobníka. A so zlatým teľaťom židovský ľud zneužil svoju úlohu Božích služobníkov. Rovnako zneužíva svoju úlohu Božieho Služobníka každý Kresťan, ktorý sa klania modlám.

Ale Boh povedal Mojžišovi, že stačí len pol šekla. Čo je jedna šesťdesiatina z tridsiatich.

Prečo jedna šesťdesitina? Pretože to je bod zlomu významu.

Keď niečo spadne do množstva šesťdesiatnásobku jeho veľkosti, Boží Zákon to vo všeobecnosti považuje za také bezvýznamné, ako keby to tam nebolo.

Ale pri jednej zo šesťdesiatich je proti tomu len 59 dielov. Jedna šesťdesiatina sotva prekročí prah významnosti.

Takže to je všetko, čo musíš urobiť. Nie opraviť celý svoj neporiadok naraz. To aj tak nedokážeš. Len niečo, čo stačí na to, aby to malo istý merateľný vplyv, aby to malo istý malý dôsledok, bez ohľadu na to, aký je nepatrný.

A potom Boh poskytne prostriedky na dokončenie práce.

Ako sa hovorí: „Otvor cestu do svojho srdca malú ako vpich ihly a ja ju otvorím veľkú ako veľkú bránu do Chrámu.” 

A v Novej Zmluve čítame:Hľa, stál som pri dverách klopajúc; ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, skutočne k nemu vojdem a my dvaja budeme spolu večerať vo Vínnej Pivnici.”

Najnovšie príspevky